ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
z reformacyjnych kart
Drukuj
Wykład - Biblia Brzeska
14
09.17
W dniu 8 września 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim odbyły się dwa wykłady dr Tomasza Mańko i ks. Romana Lipińskiego pt. „Biblia Brzeska - XVI wieczna perła polskiego renesansu”,które połączone były z ekspozycją Reprintu Biblii Brzeskiej z 1563 roku.

Tematyka wykładów związana była z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu„Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”,którego celem jest m.in.: zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji oraz przywrócenie pamięci o historii reformacji i jej wkładu w rozwój kultury polskiej.

Reprint Biblii Brzeskiej udostępniony został przez Bibliotekę Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w Warszawie. Reprint Biblii Brzeskiej z 1563 został wydany ramach niemieckiej serii Biblia Slavica i ukazał się w roku 2001. Honorowy Patronat nad reedycją Biblii Brzeskiej (zwanej także Kalwińską) objął Prezydent RP i napisał do niej wstęp. Tekst przekładu poprzedzają dwa listy wprowadzające: od prezydenta Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – Johannesa Raua.


foto: MBP im. Zenona Przesmyckiego.
Nawigacja
PROJEKT OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM: ŻYDOWSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE RELIGIJNE