ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Drukuj
Konferencja Naukowa - "Reformacja i jej dziedzictwo na lubelszczyźnie"
11
10.17
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim

Alians Ewangeliczny w RP

zapraszają na konferencję

"REFORMACJA I JEJ DZIEDZICTWO NA LUBELSZCZYŹNIE"

19 października (czwartek) 2017 r.
Radzyń Podlaski
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 825 października (środa) 2017 r.
Lublin
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4

Konferencja związana jest z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu "Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej"
współfinansowanego przez powiat radzyński.
z reformacyjnych kart
Drukuj
Biblia brzeska - perła polskiego renesansu i reformacji
15
09.17

Powstanie i historia Biblii Brzeskiej wiążą się bezpośrednio z dotarciem do Polski fali reformacji, a szczególnie z rozwojem jednego z jej ważnych nurtów – Kalwinizmu. Zgodnie z podstawową zasadą Reformacji – Sola Scriptura – Biblia powinna być czytana w języku narodowym – z tego powodu w połowie XVI wieku również polscy protestanci dostrzegli potrzebę stworzenia własnego tłumaczenia Pisma Świętego. Pionierski Nowy Testament wydany w 1552 r. przez Jana Seklucjana w Królewcu był niewystarczający. Wymogów dokładności i rzetelności nie spełniła również pierwsza w całości drukowana polska Biblia, jaką była katolicka Biblia Leopolity (Szarffenbergów) z 1561 r., tłumaczona z łacińskiej Wulgaty. Problemem nowego polskiego przekładu zajął się w 1557 r. ewangelicki synod małopolski we Włodzisławiu, gdzie powołano w tym celu specjalną komisję. Na synodzie w Pińczowie – głównym ośrodku reformacji polskiej, w roku 1559 wyznaczono zespół tłumaczy, w którego skład weszli: Grzegorz Orszak, rektor szkoły pińczowskiej, Pierre Statorius z Thionville i Jean Thenaudus z Bourges we Francji. W 1560 roku dołączyli do nich: Jan Łaski, Jerzy Szoman, pastor i poeta Jakub Lubelczyk, Szymon Zacjusz, Andrzej Trzecieski, Marcin Krowicki, Grzegorz Pawełtach, Franciszek Stankar i inni. Prace nad przekładem finansował książę Mikołaj Radziwiłł Czarny (koszt wyniósł około 3000 czerwonych złotych), a patronował im właściciel Pińczowa – Mikołaj Oleśnicki. Po trzech latach (od 1557 r.) ukończono przekład Pięcioksięgu, a po następnych trzech latach prace zakończono. Druk Biblii Brzeskiej ukończono we wrześniu 1563 r. (drukowano po 2 – 3 arkusze tygodniowo, więc całość trwała...

z reformacyjnych kart
Drukuj
Wykład - Biblia Brzeska
14
09.17
W dniu 8 września 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim odbyły się dwa wykłady dr Tomasza Mańko i ks. Romana Lipińskiego pt. „Biblia Brzeska - XVI wieczna perła polskiego renesansu”,które połączone były z ekspozycją Reprintu Biblii Brzeskiej z 1563 roku.

Tematyka wykładów związana była z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu„Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”,którego celem jest m.in.: zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji oraz przywrócenie pamięci o historii reformacji i...

z reformacyjnych kart
Drukuj
Niepowtarzalne wydarzenie kulturalne w Radzyniu Podlaskim
12
09.17

W sobotę 16 września 2017 r. w sali Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej” odbędzie się :

wystawa „Protestanci Lublina” połączona z wystawą starych monet, - godz. 15.00-17.00

koncert Chóru Parafii Ewangelicko–Luterańskiej im. św. Trójcy z Lublina. - godz.17.00-18.00

Wystawa „Protestanci Lublina” składa się z kilkunastu plansz, które dokumentują wkład protestantów w rozwój Lublina w różnych okresach. W 2017 roku wystawa była eksponowana w atrium Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Wystawa „Protestanci Lublina” została zrealizowana przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Po wystawie oprowadzi Ks. dr Grzegorz Brudny, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Luterańskiej im. św. Trójcy w Lublinie.

Wystawa monet - ekspozycja dotyczy monet z rożnych epok i krajów, na których uwidoczniona jest podobizna Marcina Lutra.

Koncert Chóru Parafii Ewangelicko - Luterańskiej im. św. Trójcy z Lublina.
Chór Parafii Ewangelicko - Luterańskiej św. Trójcy w Lublinie powstał w 2007 roku i składa się z kilkunastu osób. Zespół ma charakter ekumeniczny. Dyrygentem jest kantor parafii, dr Adam Załęski. Chór współtworzy muzyczną oprawę nabożeństw, ale także prowadzi działalność koncertową, występując m. in. podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan czy festiwalu Wielokulturowy Lublin. Ma na swoim koncie występy m. in. na Zamku Lubelskim, w Filharmonii Lubelskiej czy Bazylice Ojców Dominikanów w Lublinie.

W repertuarze chóru znajdują się utwory różnych epok, od muzyki XVI-wiecznej po współczesną. Chór współpracuje z innymi chórami i zespołami muzycznymi. W tym roku chór wystąpił na Ekumenicznym Zjeździe Chórów – święcie muzyki na 700-lecie Lublina i 500-lecie Reformacji.

Patronat honorowy Zjazdu objął prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk, a także marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Wydarzenie związane jest z realizacją projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej” przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim.

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Radzyński.


Wstęp wolny !!!
z reformacyjnych kart
Drukuj
BIBLIA BRZESKA - XVI wieczna perła polskiego renesansu
05
09.17
Serdecznie zapraszamy na wykład dr Tomasza Mańko i ks. Romana Lipińskiego pt. „Biblia Brzeska - XVI wieczna perła polskiego renesansu” połączony z ekspozycją Reprintu Biblii Brzeskiej z 1563 roku.

Tematyka wykładu związana jest z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia -- Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, którego celem jest m.in.: zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji oraz przywrócenie pamięci o historii reformacji i jej wkładu w rozwój kultury polskiej.

Termin: 8 września (piątek) 2017 r. godz. 17.00.
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego ul. Armii Krajowej 5 w Radzyniu Podlaskim.

WSTĘP WOLNY!!!

Wystawa reprintu Biblii Brzeskiej udostępnionego przez Bibliotekę Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w Warszawie odbędzie się w godz. 10.00-18.00. Reprint Biblii Brzeskiej z 1563 został wydany ramach niemieckiej serii Biblia Slavica i ukazał się w roku 2001. Honorowy Patronat nad reedycją Biblii Brzeskiej (zwanej także Kalwińską) objął Prezydent RP i napisał do niej wstęp. Tekst przekładu poprzedzają dwa listy wprowadzające: od prezydenta Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – Johannesa Raua.

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Radzyński

Informujemy, że Patronat Honorowy
nad naszym projektem

"Ocalić od zapomnienia-szlakiem
kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej"


objął Alians Ewangeliczny w RP.


Patronat medialny sprawuje Radio Chrześcijanin.
Drukuj
W mediach o naszych działaniach
05
09.17


Informujemy, iż ukazał się artykuł wraz fotorelacją z obozu młodzieżowego jaki został zorganizowany w dniach 29.08.2017r. - 03.09.2017 r. w Maryninie. Organizatorem obozu była Chrześcijańska Fundacja „Radość” z Warszawy. Dziękujemy Bogu, że jako Kościół mogliśmy wspierać działania Fundacji "Radość" na naszym terenie.

Zamieszczamy link:
https://iledzisiaj.pl/aktualnosci/9652-end-of-summer-joy-camp.html

Drukuj
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
05
09.17
Informujemy, iż osoby z terenu powiatu radzyńskiego, które pobierają żywność Punkcie Wydawania Żywności przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim proszone są o zgłoszenie się w sobotę 16 września 2017 r. w godzinach od 09:00 do 12:00 na pierwszą turę wydawania żywności z programu 2017/2018.

Przypominamy, że osoby uprawnione do odbioru żywności winny zgłaszać się w ustalonych uprzednio godzinach wraz z karnetem.


Otrzymywana żywność dystrybuowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Nawigacja
Pobieranie
losowo z Biblii
Tym zaś, którzy Go przyjeli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

(J 1, 12)
TWOJE ZBAWIENIE
odwiedziło nas już