ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Drukuj
Wołamy do Boga za prześladowanych chrześcijan !!!
16
08.16

Poniżej zamieszczamy informacje za Stowarzyszeniem: Głos Prześladowanych ChrześcijanDrukuj
Wydawanie żywności dla osób potrzebujących w okresie 2016/2017
06
08.16


Informujemy, że osoby z terenu powiatu radzyńskiego, które są zainteresowane pobieraniem żywności w okresie VIII. 2016 r. - IV. 2017 r. w Punkcie Wydawania Żywności przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim proszone są o dostarczenie odpowiednich skierowań z ośrodków pomocy społecznej.

Otrzymywana żywność dystrybuowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Odpowiednie skierowania z ośrodków pomocy społecznej prosimy o wrzucanie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu.


Skierowania przyjmujemy do dnia końca sierpnia 2016 r.

Wydawanie karnetów upoważniających do odbierania żywności w naszym punkcie odbędzie się w dniu 20 sierpnia (sobota) w godz. 9.00- 12.00.

Pierwsze wydanie żywności odbędzie się w dniu 27 sierpnia (sobota)
w godz. 9.00 - 12.00.


Drukuj
P R O J E K T "Adopcja serca - pomoc dzieciom w Pakistanie"
06
08.16

Zbór „Nowe Jeruzalem” przystąpił do realizacji nowego projektu „Adopcja serca - pomoc dzieciom w Pakistanie”, którego celem jest niesienie pomocy chrześcijańskim dzieciom w Pakistanie.
Dzieci te pochodzą z biednych rodzin chrześcijańskich, często są sierotami, bowiem ich rodzice zostali pozbawieni życia za wiarę w Chrystusa, a najbliższej rodziny nie stać na wysłanie dziecka do szkoły.
Jako Polacy, w ten właśnie sposób chcemy zaangażować się we wsparcie chrześcijaństwa w tym islamskim kraju, gdzie chrześcijanie są prześladowani z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa.

W ramach projektu „Adopcja serca - pomoc dzieciom w Pakistanie”, każdy ofiarodawca zobowiązuje się do pokrycia miesięcznych kosztów nauki dziecka w jednej z chrześcijańskich szkół na terenie Pakistanu. Miesięczny koszt nauki dziecka w szkole wynosi 5 USD.

Dzięki hojności naszych ofiarodawców możemy już w tym momencie zapewnić edukację kilkudziesięciu dzieciom w Pakistanie.
Nasz projekt skierowany jest do szerokiego grona w naszym kraju.
Wiemy, że jest jeszcze wiele dzieci, które mogłyby podjąć naukę w szkole chrześcijańskiej, jednakże na przeszkodzie...

z życia Zboru
Drukuj
Służba Bogu w Kościele
01
08.16

W ostatnią niedzielę znów przeżywaliśmy cudowny czas w Bożej obecności, mogliśmy oddawać chwałę i cześć żywemu Bogu przy wspaniałym uwielbieniu prowadzonym przez siostrę Alicję, dziękowaliśmy Panu za Jego stałą ochronę, miłość i łaskę zsyłaną do naszego życia.
W trakcie nabożeństwa mogliśmy wysłuchać kilku niesamowitych świadectw działania Boga w życiu ludzi w odpowiedzi na zanoszone modlitwy m. in. przemiany serca osoby, która prześladowała za wiarę i podążanie za Jezusem Chrystusem jedną z naszych członkiń Zboru; uzdrowienie z choroby; kierownictwa Bożego w wyborze miejsca pracy zarobkowej; zanosiliśmy modlitwy o Boże błogosławieństwo dla wierzącej, która ukończyła 18 lat życia.

Szczególną modlitwę zanieśliśmy za realizowany nowy projekt „Pomoc chrześcijańskim dzieciom w Pakistanie”. Jako chrześcijanie możemy każdego dnia być częścią poruszenia się Ducha Świętego i być dotykanym przez Jego moc. W trakcie nabożeństwa mogliśmy wysłuchać...

z życia Zboru
Drukuj
OKRES WAKACYJNY W ZBORZE "NOWE JERUZALEM"
29
07.16
Informujemy, że w okresie wakacyjnym:

Kancelaria Zboru czynna jest codziennie w godz. 9.00-14.00.
W sprawach pilnych prosimy dzwonić na nr tel. 606 454 441.

Nabożeństwa w Kościele odbywają się w każdą środę o godz.17.00 i niedzielę o godz. 10.00.

Spotkania modlitewne odbywają się codziennie o godz. 18.00.

Grupy domowe odbywają się według wewnętrznych ustaleń. Prosimy o kontaktowanie się z liderami grup.

Nabożeństwa w Domu Modlitwy w Huszlewie odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.17.00 (tel. kontaktowy 606 454 441).

Wydawanie pieczywa dla osób potrzebujących odbywa się w każdy piątek o godz. 17.00.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Świetlicy "Tymko" odbywają się w każdą sobotę (tel. kontaktowy 608 135 679).

Kursy biblijne odbywają się w każdą piątek tel. kontaktowy do osoby prowadzącej: 601 959 451.

Poradnictwo duszpasterskie: w każdą środę godz. 18.30-20.00 i niedzielę w godz. 13.00- 15.00. Istnieje możliwość ustalenia spotkania do indywidualnych potrzeb. (tel. kontaktowy: 606 454 441).

Wydawanie ubrań w każdy piątek godz.18.00 (tel. kontaktowy:518 502 622).
z życia Zboru
Drukuj
Rodzinny piknik w Kunowie
28
07.16

Informujemy, że w dniach 6 - 7 sierpnia 2016 r. (sobota/niedziela) organizowany jest zborowy piknik rodzinny w Kunowie k/Firleja. Będzie to czas wspólnego wypoczynku na łonie przyrody. W programie mamy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych: gry, konkursy, zabawy, kąpiel w jeziorze, wspólne ognisko, wspólne uwielbianie Pana i rozważanie Słowa Bożego. Nasze cotygodniowe niedzielne nabożeństwo w dniu 7 sierpnia odbędzie się więc w Domu Modlitwy na terenie ośrodka chrześcijańskiego w Kunowie.
Do usługi Słowem Bożym zaprosiliśmy Pastora Jana Blocha z żoną Zenobią, którzy prowadzą Zbór „Odnowa” w Parczewie, są też od wielu lat zaangażowani w służbę rodzinie w ramach Misji Chrześcijańska Rodzina.
Nasi goście będą dzielić się licznymi świadectwami mówiącymi o działaniu Boga w ich życiu indywidualnym, rodzinnym oraz w służbie Kościoła. Każda osoba uczestnicząca w pikniku będzie mogła skorzystać też z indywidualnej posługi, rady i modlitwy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w pikniku proszone są o kontakt tel. 601 959 451.
z życia Zboru
Drukuj
BŁOGOSŁAWIONY DZIEŃ PAŃSKI
27
07.16

W dniu 24 lipca 2016 r. Zbór „Nowe Jeruzalem” po raz kolejny miał powód do świętowania i radowania się w Panu. W tym dniu miała miejsce uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego wg. obrządku apostolskiego. Kolejna osoba, w tym roku, dała publiczne świadectwo swojej wiary i pójścia za Jezusem. Sakrament Chrztu Świętego jest tym przez który jesteśmy włączeni do Kościoła-Ciała Jezusa Chrystusa. Jako wierzący mogliśmy być świadkami wyznania wiary katechumena, który wypełnił wskazanie Pisma Świętego, aby dać się ochrzcić Ew. św. Marka 16,16. W trakcie naszego nabożeństwa zgromadzeni mogli wysłuchać okolicznościowego kazania w temacie chrztu wodnego oraz jego aspektów do życia osoby wierzącej. Głoszone Słowo Boże odnosiło się do chrztu wodnego w kontekście tekstów Starego Testamentu i ...

z życia Zboru
Drukuj
Młodzież z Irlandii Płn. w Radzyniu Podlaskim
27
07.16

W dniach 1-11 lipca 2016 r. na zaproszenie naszego Kościoła przebywała w naszym kraju 13 osobowa grupa młodzieży z Irlandii Płn. Przyjazd naszych gości związany był z realizacją porozumienia zawartego z Misją Chrześcijańską „Exodus”, która wysyła grupy misyjne z kościołów w Irlandii do wielu krajów świata, w tym do Polski. Od kilku lat takie grupy przyjeżdżają do naszego miasta. W tym roku gościliśmy grupę młodzieży z Kościoła Pełnej Ewangelii Christians Fellowship Church z Belfastu.
Młodzież ta zaprezentowała swój program ewangelizacyjny, na który składał się: koncert muzyki chrześcijańskiej, sztukę teatralną, taniec, świadectwa o działaniu Boga w ich indywidualnym życiu, gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, warsztaty artystyczne itp. Nasi goście mogli usłużyć też na niedzielnych nabożeństwach w Zborze w Radzyniu Podlaskim oraz w Warszawie, brać udział w ulicznych ewangelizacjach w Łukowie, Radzyniu Podlaskim, Gnieźnie, Koninie oraz w Pruszkowie, zaś we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wohyniu sprzątaliśmy domy osób wymagających pomocy.

Drukuj
Podziękowanie - "Jestem czysty-uzależnienia i ich wpływ"
22
07.16

Zamieszczamy
treść podziękowania
jakie wpłynęło do naszego Zboru
w związku z realizacją projektu
"Jestem czysty-uzależnienia i ich wpływ".

Drukuj
Misja Więzienna "FYLAKE"
21
07.16


Jako Kościół od wielu lat uczestniczymy w służbie dla więźniów. Poniżej zamieszczamy treść artykułu jaki ukazał się w Biuletynie informacyjnym Misji Więziennej "FYLAKE"

Drukuj
CHRZEST WODNY
18
07.16

W związku zaplanowanym w najbliższym czasie uroczystością chrztu wodnego pragniemy poinformować, iż zainteresowani proszeni są o kontakt z Pastorem Kościoła tel.: 606 -454-441.

W dniu 24 lipca 2016 r. w niedzielę zorganizowana będzie uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego poprzez zanurzenie.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. "Czym jest chrześcijański chrzest wodny"

"A Piotr rzekł do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego"
Dz. Ap. 2,38

Drukuj
Wręczenie Biblii oraz książki "Historia Małżeństwa"
18
07.16

W dniu 17 lipca br. na naszym niedzielnym nabożeństwie miała miejsce uroczystość wręczenia Biblii dla osób, które ukończyły kurs biblijny w ramach projektu FILIP. Jako Kościół od wielu lat oferujemy możliwość poznawania Pisma Świętego poprzez uczestnictwo w kursach biblijnych.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z nami. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją.

Na tym samym nabożeństwie wręczaliśmy małżeństwom książkę Johna i Lisy Bevere "Historia Małżeństwa". Niniejsza pozycja jest błogosławieństwem dla wielu ludzi na całym świecie jako źródło cennych wskazówek oraz rad. Książka została wydana przez Instytut Wydawniczy Compassion i jest bezpłatnie rozprowadzana poprzez Kościoły.

fotorelacja tutaj
Drukuj
Ach cóż to był za koncert !!!
06
07.16

W dniu 2 lipca 2016r. w sali kina „Oranżeria” w Radzyniu Podlaskim został zorganizowany koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu "Jamuła Band". Koncert ten odbył się w ramach realizowanego przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej projektu "Ocalić od zapomnienia – Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne".
Naszym pragnieniem było ukazanie duchowego klimatu panującego w synagogach i domach społeczności żydowskiej przedwojennego Radzynia Podlaskiego. Na widowni można było zauważyć słuchaczy praktycznie z każdej grup wiekowej, obecni byli też goście z Izraela oraz kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Irlandii Północnej. Zespół „Jarmuła Band” zaśpiewał wiele tradycyjnych, liturgicznych żydowskich pieśni religijnych, które są oparte na tekstach starotestamentowych psalmów. Pieśni te były od wieków śpiewanych na chwałę Bogu przez różnorodne społeczności żydowskie na terenie naszego kraju, w tym też przez społeczność chasydzką w Radzyniu Podlaskim.

Drukuj
Piknik irlandzki w Wohyniu i Huszlewie
02
07.16


Drukuj
Usługa grupy misyjnej z Irlandii
29
06.16

W dniu 3 lipca 2016r. (niedziela) o godz. 10.00 w Zborze "Nowe Jeruzalem" gościć będziemy grupę misyjną z Irlandii. Serdecznie zapraszamy wszystkich spragnionych Bożego działania oraz Słowa Bożego.
Nawigacja
Pobieranie
Dołącz do nas na Facebooku

kchweradzyn.pl/php7/images/facebook.png
http://facebook.p...
losowo z Biblii
Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia.

(J 5, 24)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
odwiedziło nas już