ostatnio dodane newsy

Andrzej Frycz Modrzewski jako XVI wieczny reformator Kościoła
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM KULTUROWEGO DZIEDZICTWA PROTESTANCKIEGO NA ZIEMI RADZYŃSKIEJ
z reformacyjnych kart
Drukuj
Andrzej Frycz Modrzewski jako XVI wieczny reformator Kościoła
17
08.17
Mówiąc o poglądach Andrzeja Frycza Modrzewskiego na reformę Kościoła należy zrozumieć sytuację polityczno - religijną, jaka miała miejsce w Polsce i w Europie w okresie XVI wieku. Reformacyjny ruch religijny był ściśle związany z przemianami, jakie zachodziły w Europie w XVI w. W narodach wzbudziło się poczucie świadomości narodowej, odrębności w dziedzinie politycznej i kulturalnej. Te procesy miały wpływ na Kościół, bowiem pojawiały się dążenia do uniezależnienia Kościoła od papiestwa, aby zaś ściślej związać Kościół z państwem. Dążność do organizowania Kościołów narodowych znalazła swą realizację w reformacji. Reformacja stworzyła Kościoły narodowe w Niemczech, krajach skandynawskich, w Anglii i w niektórych kantonach Szwajcarii. Wspólną cechą tych Kościołów było uwolnienie się spod zależności papieskiej oraz wprowadzenie do nabożeństw liturgicznego języka narodowego. Gdy w Anglii król Henryk VIII utworzył Kościół anglikański, w którym on był najwyższym zwierzchnikiem, dał przez to przykład monarchom europejskim do tworzenia Kościołów narodowych. Idee reformacyjne, które przeniknęły do Polski, wzniecały chęć zorganizowania w kraju Kościoła narodowego. Temu dążeniu sprzyjała też krytyka ze strony obozu katolickiego, który zarzucał ruchowi reformacyjnemu obce narodowościowo pochodzenie. Taki zarzut był podnoszony w polemikach religijnych w XVI wieku. Twierdzono, że protestantyzm jest...

z reformacyjnych kart
Drukuj
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM KULTUROWEGO DZIEDZICTWA PROTESTANCKIEGO NA ZIEMI RADZYŃSKIEJ
17
08.17
W dniu 11 sierpnia 2017 r. w Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim odbył się wykład dr Tomasz Mańko poświęcony Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu – XVI wiecznemu reformatorowi Kościoła.
Wydarzenie to związane było z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, którego celem jest zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej na ziemi radzyńskiej, propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, przywrócenie pamięci o historii i dziedzictwie reformacji oraz jej wkładu w rozwój kultury polskiej.
W wykładzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób, którzy mogli zapoznać się z ogólną sytuacją polityczno - religijną jaka miała miejsce w Polsce i w Europie w okresie XVI wieku, a także zapoznać się ze szczegółami projektowanej reformy Kościoła przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego - jednego z najwybitniejszych polskich teologów i myślicieli okresu odrodzenia.
Treść wykładu zamieszczona jest na naszej stronie.

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Radzyński

Informujemy, że Patronat Honorowy
nad naszym projektem

"Ocalić od zapomnienia-szlakiem
kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej"


objął Alians Ewangeliczny w RP.


Patronat medialny sprawuje Radio Chrześcijanin.
z życia Zboru
Drukuj
Służba w zakładach karnych
10
08.17

Zbór "Nowe Jeruzalem" od wielu lat systematycznie wspiera i uczestniczy w działaniach ewangelizacyjnych w zakładach karnych na terenie naszego kraju. Nasza służba związana jest z funkcjonowaniem Misji Więziennej "Fylake" prowadzonej przez Edwarda Kędzierę.

Zamieszczamy obszerną relację z chrztu wodnego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie jaki miał miejsce w dniu 28 marca 2017 r. W trakcie tej uroczystości z naszego Zboru uczestniczyli bracia w osobie Artura Lamparta i Damiana Iwanowicza.

Relacja zamieszczona jest na łamach Biuletynu informacyjnego Misji Więziennej „FYLAKE” Nowe Życie nr 57 (3) 2017 r.

Dziękujemy Bogu, że możemy przykładać ręce do tego wielkiego dzieła misyjnego i nieść ewangelię osadzonym w polskich wiezieniach.Drukuj
Obóz młodzieżowy
09
08.17

Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim wraz z Chrześcijańską Fundacją Radość zaprasza nastolatki w wieku 11-17 na młodzieżowy obóz. Będzie to czas obfitujący w liczne atrakcje: wycieczki, gry, zabawy, konkursy, zajęcia sportowe, nauka języka angielskiego, kąpiel, koncerty, spotkania z ewangelią itp.

Każdy uczestnik musi mieć swój śpiwór i musi dojechać do Ośrodka OHP w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 25 na własny rachunek.

Rozpoczynamy kolacją o godz. 18:00 we wtorek, 29-go sierpnia, a kończymy społecznością ok. godz 11:00 w niedzielę, 3-go września 2017 r.

Pobierz plan obozu tutaj: https://drive.google.com/file/d/0B423zJMlCwQiS0I3MmtWaUpZYlk/view?usp=sharing
Pobierz kartę obozową tutaj: https://drive.google.com/file/d/0B423zJMlCwQiOWlaM09JTzZQYlE/view?usp=sharing

Wydrukuj kartę, wypełnij ją (potrzebne podpisy rodzica/opiekuna jak również podpisy uczestnika obozu) i przywieź ją z sobą w wersji papierowej.

Jak zwykle mamy grupę wolontariuszy z Irlandii Północnej.

Rejestracja uczestników on-line tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1kxSuf89Iagn_zHxO-v2N83iDnLZmX7loInLwyS4M2AI/edit?usp=sharing

Kliknięcie "wezmę udział" na wydarzeniu nie jest rejestracją.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Bądź z nami w tych ostatnich dniach wakacji.
Drukuj
Wydawanie karnetów
07
08.17

INFORMUJEMY!!!

AKCJA WYDAWANIA KARNETÓW UPOWAŻNIAJĄCYCH DO POBIERANIA ŻYWNOŚCI, ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:

Sobota 12 sierpnia
godz. 09:00-12:00


zapraszamyz reformacyjnych kart
Drukuj
Wykład - "Andrzej Frycz Modrzewski jako XVI wieczny reformator Kościoła"
05
08.17

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Tomasza Mańko pt. "Andrzej Frycz Modrzewski jako XVI wieczny reformator Kościoła".

Tematyka wykładu związana jest z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia -- Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”. Celem projektu jest zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji oraz przywrócenie pamięci o historii reformacji i jej wkładu w rozwój kultury polskiej.

Termin: piątek 11 sierpnia (piątek) 2017 r. godz. 17.00
Miejsce: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim ul. Parkowa 35.

Zadanie jest współfinansowane przez Powiat Radzyński

Wstęp wolny !!!

Informujemy, że Patronat Honorowy
nad naszym projektem

"Ocalić od zapomnienia-szlakiem
kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej"


objął Alians Ewangeliczny w RP.


Patronat medialny sprawuje Radio Chrześcijanin.
Drukuj
Wydawanie ubrań
03
08.17

Służba Charytatywna przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniu:

4 sierpnia 2017r. (piątek)
o godz. 18.00


odbędzie się kolejna akcja bezpłatnego wydawanie odzieży dla osób potrzebujących z terenu powiatu radzyńskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące.
Wstęp wolny !!!

Nawigacja
Pobieranie
losowo z Biblii
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują.

(Rz 8, 28)
TWOJE ZBAWIENIE
odwiedziło nas już