ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Drukuj
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
23
01.16

Punkt Wydawania Żywności przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że osoby posiadające skierowania z ośrodków pomocy społecznej uprawniające do pobierania żywności mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oferowanej przez Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

w Starostwie Powiatowym
w Radzyniu Podlaskim,
ul. Pl. I. Potockiego 1 lokal 2A
(parter)
tel. 83 352 77 84

w dniach od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30.
z życia Zboru
Drukuj
SPOTKANIE POSTNO-MODLITEWNE ZBORÓW LUBELSZCZYZNY
18
01.16

W dniu 16 stycznia 2016 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu postno – modlitewnym Kościołów ewangelicznych z terenu województwa lubelskiego. Kilka lat temu byliśmy jednym z inicjatorów takich spotkań. Takie spotkania dają nam sposobność wspólnej modlitwy o nasze potrzeby, region i kraj, zachęcania się do trwania w Chrystusie i pracy dla Królestwa Bożego, dzielenia się Słowem Bożym oraz uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej.
Nasze spotkania odbywają się regularnie na przemian w różnych Zborach. Dzięki temu mogły zostać nawiązane bliskie relacje pomiędzy naszymi Kościołami oraz...

Drukuj
Zborowy post
14
01.16

Jako Kościół mamy ustalona praktykę, że z początkiem każdego roku wraz z wieloma ewangelicznymi Kościołami na świecie bierzemy udział w poście. I tym razem w dniach 03-07 stycznia 2016 r. jako Zbór uczestniczyliśmy w
siedmiodniowym poście.
Każdego dnia w godzinach wieczornych zbieraliśmy się na wspólną modlitwę o
indywidualne duchowe odnowienie naszej miłości do Boga, wołaliśmy do Boga o swoje rodziny, kościół oraz o nasz kraj.

Polecamy wykład na temat postu: Mike Bickle pość każdego tygodnia
Drukuj
Plan usług w najbliższym okresie 2016 r.
14
01.16

W najbliższym okresie będziemy gościć w naszym Zborze kilku usługujących. Zaplanowaliśmy posługę:

Alejandro Ariasa z usługą proroczo­ uzdrowieńczą, który prowadzi służbę w wielu krajach świata i cieszy się międzynarodowym uznaniem. W jego służbie manifestują się dary Ducha Świętego, a głoszone Słowo jest potwierdzane znakami i cudami ku chwale Bożej.

Grzegorz i Zenobia Bloch ze Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Parczewie. Oboje prowadzą służbę duszpasterską w ramach Misji Chrześcijańska Rodzina i poprowadzą seminarium z tematyki: rodzina, małżeństwo.

Wojciech Leszczyński – pastor Zboru Warszawie, jest nauczycielem Słowa Bożego, od wielu lat zaangażowany jest w służbę Ligi Biblijnej, pełni też funkcję Rektora Kolegium Teologicznego w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej RP.
Drukuj
STUDIA BIBLIJNE
14
01.16
" O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich"

I List do Tymoteusza 4:15

Zbór „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu od wielu lat prowadzi kursy biblijne dla osób
pragnących poznać Pismo Święte. Nasza działalność odbywa się w ramach współpracy z Ligą Biblijna w Polsce przy realizacji projektu biblijnego „Filip”.

Każdego roku nasi studenci uczestniczą w bezpłatnych kursach biblijnych. Które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli Słowa Bożego. prowadzimy też szkolenia dla osób zainteresowanych włączeniem się w realizację projektu "Filip".Drukuj
Świetlica Środowiskowa "TYMKO"
14
01.16


”Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest
Królestwo Bożę”... Jezus


Ew. św. Marka 10,14

Przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje od kilku lat Świetlica Środowiskowa „Tymko”, której działalność skierowana jest do dzieci i młodzieży. Osoba odpowiedzialną za funkcjonowanie świetlicy jest Sylwester Jędruchniewicz. Zajęcia świetlicowe systematycznie odbywają się w każdą sobotę.

Świetlica dysponuje nowoczesnym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie różnorodnych zajęć. Prowadzone są zajęcia biblijne, teatralne, muzyczne, plastyczne, kulinarne, sportowe oraz gry i konkursy. Świetlica brała udział w organizowanych Światowych Dniach Rodziny w Radzyniu Podlaskim, spotkaniach w ramach Gwiazdkowej Niespodzianki.

Dzięki nawiązanej współpracy naszego Zboru z Misją Chrześcijańską „Exodus” po raz kolejny gościliśmy młodzież z Irlandii. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim i Wohynia udało nam się zorganizować pomoc wolontariacką dla osób starszych i chorych przy sprzątaniu mieszkań.
Mogliśmy też zorganizować na terenie kilku miejscowości "Otwarte pikniki irlandzkie" gdzie nasi goście poprowadzili różne warsztaty tematyczne, śpiewali pieśni na chwałę Boga, dzielili się świadectwami życia z Bogiem. Każda osoba uczestnicząca w pikniku mogła brać udział w zawodach sportowych, w konkursach z nagrodami, praktykować swoją znajomość języka angielskiego oraz skosztować wybornej kiełbaski z grilla. Te wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem bowiem uczestniczyło w nich duża liczna osób.


PEAD - wydawanie żywności
Drukuj
Wydawanie Żywności
12
01.16


Kolejna tura wydawania żywności z Banku Żywności dla osób, które odbierają żywność w

Punkcie Wydawania Żywności przy Zborze Kościoła Chrześcijan wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim odbędzie się

16 stycznia 2016r. ( sobota) w godz. 9:00, 10:00 i 11:00

Wydawać będziemy następujące produkty:
makaron, ryż, kasza, kawa, mleko, ser żółty twardy oraz dwie skrzynki jabłek

Przypominamy,że osoby uprawnione do odbioru żywności winny zgłaszać się w ustalonych uprzednio godzinach wraz z karnetem.
Drukuj
Pomoc dla prześladowanych chrześcijan
09
01.16


Jako ewangeliczni chrześcijanie zanosimy nasze modlitwy o tych, którzy cierpią prześladowanie są za wiarę w Jezusa Chrystusa.

W roku 2015 we współpracy z Fundacją „Ogólnopolski ruch chrześcijański” oraz Organizacją „Open Doors” zorganizowaliśmy w Radzyniu Podlaskim oraz w Lubartowie w ramach „Sprzeciwu wobec prześladowań chrześcijan” inscenizację mordu na Koptach, jaka miała miejsce na plaży w Libii.

Celem naszej akcji było wyrażenie sprzeciwu wobec okrucieństwa prześladowań względem chrześcijan na całym świecie oraz zainteresowanie tymi faktami polskiego społeczeństwa. Uczestniczyliśmy też w ogólnoświatowym dniu modlitwy o prześladowany Kościół i mogliśmy jako Kościół wesprzeć finansowo pracę wśród uciskanych.

Nasze zaangażowanie oparte jest o słowa z Pisma świętego „Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych” List do Hebrajczyków 13, 3.

z życia Zboru
Drukuj
SZKOŁA SŁUŻBY
09
01.16


„I On stanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej”. List św. Pawła do Efezjan 4, 11-13

W roku 2015 kontynuowaliśmy w naszym Zborze realizację projektu pod nazwą „Szkoła Służby”. Celem tego projektu jest odpowiednie przygotowanie wierzących do dzieła posługiwania i budowania ciała Chrystusowego. Pragnieniem naszym jest aby nasz Zbór posiadał wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach do jakich powołuje ich sam Pan Jezus Chrystus. Szkoła funkcjonowała w systemie szkoleń w dziedzinach, które dotyczą służby i funkcjonowania Kościoła. Szkolenia prowadzili doświadczeni i namaszczeni usługujący cieszący się uznaniem w kraju i na świecie.


z życia Zboru
Drukuj
Służba wsród więźniów
06
01.16
Zbór „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim od wielu lat regularnie wspiera Misję Więzienną „FYLAKE”.
W roku ubiegłym uczestniczyliśmy m.in. w uroczystości chrztu wodnego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie oraz w ewangelizacji na terenie Zakładu Karnego we Włodawie, w którym wraz z nami brał udział Piotr Stępniak – były gangster, a obecnie terapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy "Arka Noego".
Mogliśmy zobaczyć jak Bóg otwiera serca więźniów na prawdę ewangelii o Jezusie Chrystusie i zmienia ich życie. Nasze zaangażowanie oparte jest na słowach Pana Jezusa Chrystusa z ewangelii św. Mateusza 25,36 „byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” i jesteśmy stale motywowani aby dalej nieść światło ewangelii osadzonym w zakładach karnych na terenie naszego kraju.z życia Zboru
Drukuj
Zagraniczne Misje
06
01.16
Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim kontynuował w roku 2015 realizację projektu misyjnego polegającego na pomocy Kościołom na Kaukazie.
W ramach tego projektu odbyły się dwie podróże misyjne do Gruzji, w trakcie których prowadzone były liczne spotkania oraz usługi w Kościołach.


W miesiącu listopadzie 2015 r. w składzie czteroosobowego zespołu misyjnego znalazły się osoby z Polski oraz Republiki Południowej Afryki tj., Keir Taylor wraz ze swoją żoną. Pan namaszczał głoszone Słowo Boże i potwierdzał swoimi znakami oraz cudami zgodnie z Ew. św. Marka 16, 18. Wiele osób otrzymało uzdrowienie z chorób, otrzymało odpowiedź na przez siebie zanoszone modlitwy. Mogliśmy zobaczyć też osoby, które odzyskiwały słuch, porzucało kule.PEAD - wydawanie żywności
Drukuj
Punkt Wydawania Żywności
06
01.16Przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje Punkt Wydawania Żywności. W roku roku 2015 przystąpiliśmy do realizacji projektu Pomocy Żywnościowej, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program ten jest realizowany we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu radzyńskiego oraz Lubelskim Bankiem Żywności.

Dzięki temu programowi każdego miesiąca ponad 800 osób z terenu powiatu radzyńskiego otrzymuje żywność w naszym Punkcie. W roku ubiegłym przekazaliśmy w sumie ponad 33 tony żywności.

nauczanie mp3
Drukuj
Najnowsze nauczanie
06
01.16


Zachęcamy wszystkich do przesłuchania najnowszego nauczania jakie pojawiło się ostatnio na naszej stronie.

Pastor Tomasz Mańko " Pytaj Boga o strategię"

oraz

"Daj mi zobaczyć Twoją chwałę"


kliknij tutaj i pobierz wykłady.

z życia Zboru
Drukuj
Podziękowania
05
01.16Zbór KCHWE "Nowe Jeruzalem" w Radzyniu Podlaskim od wielu lat jest zaangażowany w liczne przedsięwzięcia oraz akcje na rzecz osób potrzebujących. Nasza służba motywowana jest słowami Pisma Świętego "Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście" Ew. Mateusza 25, 40.

Jako ewangeliczni chrześcijanie staramy się aktywnie uczestniczyć i reagować na potrzeby ludzi żyjących wokół nas. Składamy szczególne podziękowania instytucjom oraz wszystkim osobom, z którymi mogliśmy razem uczestniczyć w dziele pomocy na rzecz drugiego człowieka. Niech to dzieło przyczynia się do jeszcze większego uwielbienia Jezusa Chrystusa, który daje nam swoją łaskę i usposabia nas do prowadzenia tego rodzaju służby.

z życia Zboru
Drukuj
Porządek Nabożeństwo w okresie Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku
14
12.15

25 grudnia 2015 r. (piątek) - godz. 10.00 Nabożeństwo świąteczne.
26 grudnia 2015 r. (sobota )- godz. 18.00 spotkanie modlitewne.
31 grudnia 2015 r. (czwartek) - godz. 19.00 Nabożeństwo w ostatni dzień roku 2015.

1 stycznia 2016 r. godz. 18.00 - Nabożeństwo noworoczne połączone z koncertem chwały dla Boga.

Uwaga:
Informujemy, że w dniu 25 grudnia 2015 r. nie odbędzie się cotygodniowe wydawanie pieczywa. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 2 stycznia 2016 r. Osoby potrzebujące pomocy żywnościowej w okresie świat mogą zgłosić się w tej sprawie do Kancelarii Zboru.

Sylwester w Zborze: osoby pragnące spędzić wspólnie czas w noc sylwestrową proszone są o kontakt.
Nawigacja
Pobieranie
losowo z Biblii
Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.

(1 P 3, 10)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
odwiedziło nas już