ostatnio dodane newsy

Międzynarodowy Projekt Modlitwy o "Izrael i pojednanie narodów"
Czym jest chrześcijański chrzest wodny przez zanurzenie ?
Uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego w Radzyniu Podlaskim
z życia Zboru
Drukuj
Uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego w Radzyniu Podlaskim
04
05.16

Posłuszni Słowu Bożemu Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami powszystkie dni aż do skończenia świata (Ew. św. Mateusza 28,19­-20)

w niedzielę 8 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Zborze „Nowe Jeruzalem” (ul Parkowa 35)

będzie miała miejsce uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego ­ według obrządku apostolskiego poprzez pełne zanurzenie w wodzie.
Jako ewangeliczni chrześcijanie praktykujemy chrześcijański chrzest wodny, który jest zgodny z nauczaniem Pisma Świętego, był praktykowany przez apostołów oraz Kościół
pierwszych wieków.

Po nabożeństwie zaplanowany jest wspólny grill dla wszystkich uczestników.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Wstęp wolny !!!
artykuł
Drukuj
Czym jest chrześcijański chrzest wodny przez zanurzenie ?
04
05.16

Niniejsze studium jest tylko częściowym ujęciem zagadnienia i nie wyczerpuje całości tematu. Zamiarem autora jest ukazanie sensu oraz istoty chrześcijańskiego chrztu wodnego przez zanurzenie w kontekście nauczania Pisma Świętego i praktyce ewangelicznych chrześcijan.
Studium jest wykorzystywane w trakcie przygotowań katechumenów do chrztu.

Zamierzeniem samego Boga jest aby nowo nawróceni mogli po chrzcie dalej wzrastać i umacniać się w wierze, uczestnicząc w życiu Kościoła oraz indywidualnie zgłębiać Słowo Boże m.in. też w tym temacie.
Literatura poruszająca zagadnienia chrztu jest dość obszerna i daje możliwość każdemu zainteresowanemu zgłębiania wiedzy z tej dziedziny. Źródłem prawdy jest zawsze Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym.
Na cele niniejszego opracowania wykorzystano tylko kilka publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, które w niezbędnym zakresie omawiają tematykę chrztu wodnego.

Samo słowo „chrzest” pochodzi z angielskiego czasownika „baptize”- chrzcić, od którego powstał rzeczownik „chrzest”. Słowo „chrzcić” nie pochodzi jednak z języka angielskiego, tylko z greki. To słowo zostało przeformatowane na litery języka angielskiego i zostało zapisane jako „baptizo”.
To słowo znalazło się w tłumaczeniu w angielskiej Biblii Króla Jakuba (King James Version), a następnie znalazło swe miejsce w języku angielskim i kolejnych angielskich tłumaczeniach Pisma Świętego, a potem pojawiło się w wielu przekładach Biblii na inne języki na całym świecie.

ocalić od zapomnienia
Drukuj
Międzynarodowy Projekt Modlitwy o "Izrael i pojednanie narodów"
02
05.16


Zbór KCHWE „Nowe Jeruzalem” uczestniczył w dniach 03-09 kwietnia 2016 r. w międzynarodowym projekcie Modlitwy o „Izrael i pojednanie narodów” oraz przebudzenie i błogosławieństwo w Polsce. Wydarzenie to zostało objęte m.in. patronatem ze strony Kancelarii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP.

W międzynarodowym projekcie uczestniczyli Mesjańscy Żydzi wierzący w Jezusa z Kijowskiej Wspólnoty Żydów Mesjańskich na Ukrainie oraz wierzący z różnych kościołów i denominacji chrześcijańskich z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Niemiec, Słowacji. Spotkania modlitewne odbyły się w różnych częściach naszego kraju, w ponad 100 miejscach, gdzie miała miejsce martyrologia narodu żydowskiego oraz tam, gdzie narody: polski, ukraiński, rosyjski doznały wzajemnych krzywd oraz cierpień na przestrzeni dziejów.
Jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę, jak wielką wagę w oczach Boga stanowi modlitwa pokutna za grzechy popełnione na polskiej ziemi. Dlatego też jako Zbór w Radzyniu Podlaskim przyłączyliśmy się do tego projektu.

z życia Zboru
Drukuj
Modlitwa o Kraj
29
04.16


W dniu 1 maja 2016 r. na niedzielnym nabożeństwie będziemy modlić się o kraj, a szczególnie aby Bóg obdarzał wszystkich sprawujących władzę mądrością do rozwiązywania różnych spraw nurtujących nasz naród.
Jako ewangeliczni chrześcijanie, będący obywatelami Polski, rozumiemy jak wielką wagę i rolę Wszechmogący Bóg przywiązuje do modlitwy w tym zakresie.

Posłuszni nauczaniu św. Pawła z I Listu do Tymoteusza 2,1-4, iż:

"...aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym."

wołamy: Boże błogosław Polskę !!!
ocalić od zapomnienia
Drukuj
Prezentacja Wieczerzy Paschalnej w Radzyniu Podlaskim
27
04.16


W dniu 30 kwietnia 2016r. (sobota) o godz. 17.00 w ramach realizowanego przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne” odbędzie się prezentacja Wieczerzy Paschalnej połączona z degustacją tradycyjnych potraw oferowanych w trakcie święta Pesach wraz z okolicznościowym wykładem.

Celem projektu jest zachowanie pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre religijne obrzędy i zwyczaje żydowskie połączone z...

ocalić od zapomnienia
Drukuj
Pesah znaczy omijać
25
04.16


Pascha (w języku hebrajskim „Pesach znaczy omijać). Jest to nawiązanie do historii opisanej w II Księdze Mojżesza, kiedy Anioł śmierci wędrując przez ziemię faraona omijał naznaczone krwią domy.

Okoliczności ustanowienia Paschy:

Naród żydowski żył w Egipcie ponad 400 lat w prowincji Goszen. Żydzi cieszyli się swobodą, zachowali własny język, tradycję i religię. Za panowania faraona Ramzesa XII, który podjął się budowy potężnych miast warownych jak Ramzes, Piton, los Żydów uległ zmianie.
Faraon potrzebował ogromnych rzesz ludności do pracy, odebrał Żydom wolność i zamienił ich w niewolników. Około 1280 r. p.n.e. Żydzi pod wodzą Mojżesza podjęli ucieczkę. Zanim do tego doszło w Egipcie działy się rzeczy niezwykłe, zjawiska świadczące o szczególnej opiece Boskiej nad Żydami. Faraon wiele razy obiecywał Żydom wolność, ale za każdym razem odwoływał swe obietnice.

Pesach rozpoczyna cykl świąt pielgrzymich (Pesach, Szawout, Sukkot). W czasie tych świąt Żydzi mieli obowiązek pielgrzymowania do Jerozolimy, aby...

ocalić od zapomnienia
Drukuj
"Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne"
24
04.16


Projekt: „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne” realizowany jest przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Zadanie współfinansowane jest przez Powiat Radzyński.

Celem projektu jest zachowanie pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre religijne obrzędy i zwyczaje żydowskie połączone z degustacją tradycyjnych potraw, koncert muzyki żydowskiej wraz z wykładem na temat roli uwielbienia Boga w życiu religijnym, wycieczka szlakiem cmentarzy żydowskich na terenie powiatu radzyńskiego, spotkania z przedstawicielami narodowości żydowskiej, udostępnienie treści Księgi Pamięci Żydów Radzyńskich poprzez przetłumaczenie wybranych fragmentów oraz wydanie okolicznościowego folderu.

Realizacja projektu wynika z konieczności zachowania śladów, pamięci oraz dorobku kultury społeczności żydowskiej na naszym terenie, ukazania wspólnej historii Polaków i Żydów, wskazanie elementów wspólnych w praktykach i wierzeniach religijnych, ukazanie bogactwa i duchowości kultury żydowskiej oraz jej wkładu w rozwój kultury na naszym terenie.
Brak wiedzy i nieświadomość istnienia tej kultury jest przyczyną pojawiania się różnych niewłaściwych przesądów, uprzedzeń rodzących postawy antysemityzmu.
Przekazana wiedza w ramach realizowanego projektu umożliwi zbudowanie mostów porozumienia, współpracy oraz przyjaźni między narodem polskim a żydowskim na lokalnym gruncie.

Projekt adresowany jest do...

Drukuj
GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA
22
04.16


Zbór w Radzyniu Podlaskim od wielu lat bierze udział w jednej z największych akcji charytatywnych na świecie skierowanej na pomoc dzieciom oraz młodzieży w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jesteśmy wierni idei akcji GN, której …...


Misją Gwiazdkowej Niespodzianki jest

okazywanie miłości Bożej
w praktyczny sposób potrzebującym dzieciom na całym świecie, przy współpracy z lokalnymi kościołami, w celu przekazania Dobrej Nowiny
o Jezusie Chrystusie
Przy naszym Zborze od wielu lat funkcjonuje magazyn paczek, w którym zaopatruje się kilkadziesiąt kościołów z regionu wschodni-centralnego Polski, organizowane są konferencje szkoleniowe oraz dziękczynne GN, zaś Pastor Zboru dr Tomasz Mańko pełni odpowiedzialną funkcję Koordynatora regionalnego.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja dziękczynna GN, w której uczestniczyły zbory różnych denominacji. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za obfite błogosławieństwa przy prowadzeniu akcji, mogliśmy usłyszeć cudowne świadectwa działania Bożego, prowadzenia pracy po-gwiazdkowej w ramach kursów „Najwspanialsza Podróż”, dzielić się naszymi radościami i smutkami, a także wspólnie modlić się do Pana.Drukuj
Kursy biblijne w Radzyniu Podlaskim
21
04.16


Zbór „Nowe Jeruzalem” w miesiącu kwietniu rozpoczyna kolejny cykl bezpłatnych kursów biblijnych „FILIP” dla osób z Radzynia Podlaskiego i okolic, którzy pragną poznać Pismo Święte. Prowadzone kursy biblijne odbywają się we współpracy z Ligą Biblijną w Polsce w ramach realizacji projektu biblijnego „Filip”. Każdy ze studentów otrzymuje komplet bezpłatnych materiałów do studiowania Biblii. Nasze kursy biblijne dostosowane są do indywidualnych możliwości czasowych studentów Zajęcia mogą odbywać się też w systemie indywidualnym w zależności od potrzeb konkretnych studentów i są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli Słowa Bożego. Osoby, które ukończą kurs biblijny otrzymują okolicznościowy dyplom oraz nagrodę w postaci egzemplarza Pisma Świętego.

Naszą wizją jest aby każdy ze studentów mógł zdobyć odpowiednie przygotowanie teologiczne oraz wyposażenie do sprawowania służby w Kościele. Z tej racji nasi studenci mogą kontynuować studia biblijne w Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Pastorem Zboru dr Tomaszem Mańko


Drukuj
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
17
04.16


„Pomoc Żywnościowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na rok 2015. Dzięki temu projektowi ponad 800 osób z terenów gmin powiatu radzyńskiego regularnie pobierało produkty żywnościowe w Punkcie Wydawania Żywności funkcjonującym przy naszym Zborze. Łącznie przekazaliśmy kilkadziesiąt ton żywności na rzecz naszych podopiecznych. Przy okazji realizacji projektu mogliśmy w ramach „Służby Charytatywnej” świadczyć pomoc na rzecz potrzebujących m.in. w postaci bezpłatnego przekazywania sprzętu AGD, mebli, ubrań, zabawek dla dzieci, przyborów szkolnych oraz sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

Jako wieloletni partner Lubelskiego Banku Żywności chcemy włączyć się w realizację Programu Pomocy Żywnościowej na rok 2016 na rzecz osób ubogich i potrzebujących z naszego terenu, a którego realizacja rozpocznie się w miesiącach VI/VII. Osoby zainteresowane pobieraniem żywności w naszym Punkcie Wydawania Żywności zostaną poinformowane poprzez właściwe ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowe informacje o nowym programie zamieścimy też na naszej stronie internetowej.

Drukuj
Spotkanie z ewangelią głoszoną w mocy !!!
16
04.16

Serdecznie zapraszamy na spotkania z uzdrowieniem prowadzone przez ewangelistę Kubę Kamińskiego.

Kuba Kamiński jest młodym, pełnym pasji i gorliwości ewangelistą, którego służba jest potwierdzana licznymi cudami oraz uzdrowieniami dokonywanymi przez Pana. Głosił ewangelię w Ameryce Płd, w Czechach, Polsce wspólnie z prorokiem Alejandro Ariasem, wszędzie wzbudzając żywą wiarę, tak potrzebną dla otrzymania uzdrowienia i przełomu duchowego. Jest żywym przykładem tego co to znaczy pójść za Jezusem.

Przyjdź, a życie Twoje nigdy już nie będzie takie - jakim jest dotychczas !!!
Jeśli potrzebujesz uzdrowienia - przyjdź - to jest właściwy czas oraz miejsce dla Ciebie teraz !!!

Termin:
17 kwietnia 2016r. (niedziela) godz. 18.00
18 kwietnia 2016r. (poniedziałek) godz. 18.00

Wstęp wolny !!!

Drukuj
Wizyta Prezbitera Naczelnego KCHWE w RP
06
04.16
W dniu 4 marca 2016 r. w naszym Zborze gościliśmy Andrzeja Jeziernickiego Prezbitera Naczelnego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP. Nasz dostojny gość uczestniczył w konferencji proroczo-uzdrowieńczej w naszym Zborze oraz poprowadził okolicznościową modlitwę o Boże błogosławieństwo z okazji 50 urodzin Pastora Zboru Tomasza Mańko. W trakcie modlitwy przekazał też słowo prorocze do życia osobistego, rodzinnego i służby jubilata. W modlitwie uczestniczyli też biorący udział w konferencji Pastorzy z zaprzyjaźnionych Kościołów oraz Pastor Daniel Dunn z USA.

Wspólnie spędzony czas wniósł do życia zborów i wierzących poczucie rzeczywistej jedności w Ciele Chrystusa.


Drukuj
Konferencja proroczo - uzdrowieńcza
06
04.16

W dniu 4 marca 2016 r. została zorganizowana konferencja proroczo - uzdrowieńcza z udziałem Daniela Dunn prowadzącego Kościół Fourquare Tampa na Florydzie w USA. W konferencji licznie uczestniczyli wierzący i liderzy z kilku zaprzyjaźnionych lokalnych Kościołów. Głoszone słowo w temacie: bycie uczniem Jezusa Chrystusa odnosiło się do życia każdego wierzącego, wnosząc zachętę i odświeżenie duchowe.
Pan potwierdzał służbę swojego sługi, bowiem zwiastowanemu słowu towarzyszyły liczne uzdrowienia, a wiele osób otrzymało słowo prorocze.
Nasz usługujący przekazał też słowo prorocze do życia Pastora Zboru Tomasza Mańko mające konkretne odniesienie do jego życia i służby w Kościele.

Bogu dziękujemy za tak błogosławiony czas spędzony w cudownej obecności Ducha Świętego !!!
Drukuj
Dzień Dziękczynienia - Gwiazdkowa Niespodzianka
02
04.16


Drodzy Partnerzy w Służbie Gwiazdkowej Niespodzianki, wielu z nas skończyło już rozdawanie paczek GN dzieciom na spotkaniach gwiazdkowych, niektórzy przysłali już swoje Raporty Partnera Służby, ale największą naszą radością są prowadzone teraz ewangelizacyjne kursy „Najwspanialszej podróży”. Przed nami cykl spotkań organizowanych jako Dzień Dziękczynienia. W naszym regionie takie konferencje odbędą się:

- w dniu 9 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 (sobota) w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie ul. 1 Maja 112

- w dniu 16 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim ul. Parkowa 35, 21-300 Radzyń Podlaski.

Wraz z Krajowym Zespołem Koordynacyjnym GN jesteśmy przekonani, że powinniśmy dalej rozwijać naszą służbę dzieciom, dążyć przy tym do poprawiania jej jakości. Pragniemy, aby na naszych Dniach Dziękczynienia oddawać chwałę i dziękczynienie Bogu za prowadzoną służbę GN w naszym kraju poprzez partnerów, dzielić się świadectwami a przy tym...

Drukuj
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie
30
03.16

Jezus rzekł:
...”Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie”...

Ewangelia Świętego Jana 11,25

Ś. P. Bożenna Borzych


W dniu 19 marca 2016 roku w wieku 87 lat odeszła do wieczności Siostra w Panu Bożenna Borzych, wieloletnia członkini Zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu parafialnym w Kurowie.
Jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi Chrystusowi za życie tej skromnej i uniżonej kobiety, której lata życia naznaczone były poświęceniem Bogu oraz bliźniemu. Mimo smutku - nasze serca są jednak wypełnione Bożym pokojem, gdyż jesteśmy przeświadczeni, iż znajduje się ona u Pana Jezusa Chrystusa, któremu wiernie służyła w społeczności lokalnego Kościoła.

Zapraszamy wszystkie osoby: przyjaciół, sąsiadów, znajomych z Huszlewa i okolic na wspomnienie pośmiertne, jakie odbędzie się w Domu Modlitwy Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Huszlewie 10 w dniu 3 kwietnia (niedziela) 2016 r. o godz. 17.00.

Kościół Chrześcijan
Wiary Ewangelicznej
www.kchweradzyn.pl

Nawigacja
Pobieranie
Dołącz do nas na Facebooku

kchweradzyn.pl/php7/images/facebook.png
http://facebook.p...
losowo z Biblii
Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

(Hbr 11, 6)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
odwiedziło nas już