ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
nauczanie mp3
Drukuj
Najnowsze nauczanie
23
04.17

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym nauczaniem jakie jest zamieszczone na naszej stronie internetowej.


Pastor Tomasz Mańko
wykład z dn. 23 kwietnia 2017r. tytuł wykładu: "Zanurzenie się w Bożą obecność".

Pastor Tomasz Mańko
wykład z dn. 16 kwietnia 2017r. tytuł wykładu: "Namaszczenie Dawida".


wszystkie wykłady dostępne tutaj


z reformacyjnych kart
Drukuj
Praktyki religijne i kult w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP - cz. II
22
04.17
Nauka Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej na temat zbawienia, chrztu Duchem Świętym, sakramentów i sposobu wyznania grzechów.

Cechą charakterystyczną wyróżniającą Kościoły ewangelikalne nurtu zielonoświątkowego jest doświadczenie chrztu Duchem Świętym i modlitwa innymi językami, co było znane i obecne w chrześcijaństwie od początku jego istnienia. Nauczamy o dwóch następujących po sobie i odrębnych doświadczeniach religijnych w życiu chrześcijanina – tj. o zbawieniu oraz chrzcie w Duchu Świętym. Teologia Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej koncentruje się na zbawczym działaniu Boga. Doktryna o usprawiedliwieniu w nauczaniu Kościoła oznacza, że usprawiedliwienie jest aktem niezasłużonej łaski Bożej, w którym Bóg, niezależnie od naszych uczynków, wybacza nam wszystkie grzechy ze względu na sprawiedliwość Chrystusa przypisaną nam i przyjętą przez nas jedynie przez wiarę. Łaska Boża umożliwia wszystkim ludziom skorzystanie z dzieła odkupienia. Łaska jest darem Boga, który człowiek otrzymuje za darmo, bez żadnych zasług. Człowiek raz usprawiedliwiony potrzebuje stale tej łaski, aby trwać w bliskiej społeczności z Bogiem. Nauka o usprawiedliwieniu wyklucza uzyskanie zbawienia z uwagi na ludzkie uczynki (Flp 1,6).
Kościół wraz z innymi kościołami ewangelicznymi o orientacji zielonoświątkowej uznaje, że każdy człowiek zgodnie ze słowami Pana Jezusa: Musicie się na nowo narodzić (J 3,7), powinien przeżyć duchowe narodzenie na nowo. Każdy wierzący powinien posiadać pewność zbawienia. Uznajemy, że droga do pojednania się z Bogiem prowadzi przez upamiętanie i wiarę w ewangelię. Pan Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem zbawienia. Wyznaje się przy tym wiarę w śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i jego zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i powtórne przyjście. Kościół naucza, że nowonarodzony chrześcijanin powinien modlić się o przeżycie chrztu w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym daje nam świadomość poczucia realnej obecności Boga oraz odczuwania Jego działania. Chrzest ten jest wyposażeniem w moc Ducha Świętego (takim nadprzyrodzonym bierzmowaniem) potrzebną do służby i świadectwa. Chrzest w Duchu Świętym jest łączony z mówieniem innymi językami. Kościół naucza o 9 darach /charyzmatach/ Ducha Świętego, które służą zbudowaniu Kościoła oraz do pełnienia skutecznej służby i świadectwa ( I Kor. 12,8-11).

z reformacyjnych kart
Drukuj
"Wkład Reformacji w kulturę polską" część II
22
04.17
W związku z przypadającą w roku 2017 pięćsetną rocznicą Reformacji zamieszczamy obszerne fragmenty artykułu profesora Oskara Bartela pt. „Wkład Reformacji w kulturę polską”, jaki został zamieszczony w 1967 roku na łamach Rocznika Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nr IX-zeszyt 1/1967 str. 5-32. Artykuł ten został napisany kilkadziesiąt lat temu w związku z obchodami tysiąclecia Państwa Polskiego.
Niniejszy artykuł publikuje się w związku z realizacją przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, którego zadaniem jest m.in. propagowanie wiedzy historycznej odnoszącej się do Reformacji w Polsce oraz popularyzację protestanckiego dziedzictwa i dorobku kulturowego.


Część II


V. Reformacja dźwignią oświaty, szkolnictwa i wychowania w Polsce.

Reformacja pchnęła w Polsce rozwój oświaty, wychowania, szkolnictwo i naukę. Poziom szkolnictwa w Polsce na początku XVI był bardzo niski. Programy szkolne nie przewidywały nauki języka polskiego. Młodzież szlachecka i mieszczańska licznie wyjeżdżała na studia za granicę, co też przekładało się na przejmowania obcej mentalności i obyczajów. Na sejmach w 1563 r. i 1565 r. posłowie domagali się reformy całego szkolnictwa w kraju. Protestanci zgodnie z zasadą: gdzie powstaje zbór, tam musi być założona szkoła, zaczęli dążyć do wprowadzenia języka polskiego nie tylko do życia zborowego, lecz także do szkoły oraz życia społeczno-politycznego i kulturalnego, a więc świadomie zmierzali do unarodowienia kultury. Do zwycięstwa języka narodowego w życiu kulturalnym przyczynił się...

Drukuj
Prawda o zmartwychwstaniu
14
04.17


Są trzy ważne powody, dla których doktryna o zmartwychwstaniu ma szczególne centralne znaczenie w wierze chrześcijańskiej:

- zmartwychwstanie jest dochodzeniem praw Jezusa Chrystusa, samego Boga:

„Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie Panu naszym” (Rz.1.3).

- Jezus był postawiony przed dwoma sądami ludzkimi: religijnym Rady Żydowskiej , a następnie świeckim sądem Piłata – gubernatora rzymskiego. Oba z nich potępiły Jezusa za nazywanie siebie Synem Bożym i skazały Go na śmierć.

Oba te sądy zjednoczyły się w działaniach mających zapobiec otwarciu grobu Jezusa. Przy grobie postawiona została uzbrojona straż. A jednak trzeciego dnia pieczęć została złamana, straż zbrojna sparaliżowana, a Jezus wyszedł z grobowca.
W ten sposób Bóg odwrócił decyzję Rady Żydowskiej i Piłata oraz publicznie udowodnił, że Chrystus jest Synem Bożym.
zmartwychwstanie jest pieczęcią, jaka...

Drukuj
Czym dla ewangelicznego chrześcijaństwa są Święta Wielkiej Nocy
14
04.17
Dla ewangelicznego chrześcijaństwa Święta Wielkiej Nocy to szczególny czas wspominania sensu i celu śmierci oraz zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, wyraźnie nawiązujący do starożytnej tradycji obchodzenia tego Święta przez Kościół chrześcijański. Wydarzenie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi istotę wiary chrześcijańskiej. Z tego też względu nabożeństwa w okresie Świąt mają szczególnie uroczysty charakter, w trakcie których podkreśla się znaczenie tych wydarzeń oraz związek między Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa.

Dlaczego podkreślamy te wydarzenia ?

Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa ma przede wszystkim charakter zbawczy. Chrystus przyszedł na świat po to, aby usprawiedliwić grzesznego człowieka. To usprawiedliwienie dokonało się się w momencie Śmierci Chrystusa na krzyżu. Ta śmierć miała charakter ofiarniczy. Ta ofiara Jezusa stanowi najistotniejsze wydarzenie historio-zbawcze, dzięki któremu człowiek został zbawiony, odkupiony i usprawiedliwiony. Dlatego też dla nas najważniejszym Świętem jest Wielki Piątek i następująca po nim Niedziela Wielkanocna. W tych Dniach...

Drukuj
Porządek nabożeństw w okresie świątecznym
14
04.17

Porządek nabożeństw w okresie świątecznym:

14 kwiecień (Piątek) - godz.: 18:00 - nabożeństwo Wielkopiątkowe z Wieczerzą Pańską,
15 kwiecień (Sobota) - godz.: 18:00 – Wieczerza Paschalna
16 kwiecień (Niedziela) - godz.: 10:00 - nabożeństwo w I dzień Świąt,
17 kwiecień (Poniedziałek) - godz.: 17:00 - nabożeństwo dziękczynne w II dzień Świąt.
Drukuj
Chrzest Wodny
13
04.17


W związku zaplanowaną na miesiąc kwiecień 2017 roku chrztu wodnego pragniemy poinformować, iż osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Pastorem Kościoła tel.: 606 -454-441.

"A Piotr rzekł do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego"
Dz. Ap. 2,38
Drukuj
Konferencja chrześcijańska w Lublinie
12
04.17


W dniu 30 marca 2017r. Zbór „Nowe Jeruzalem” wspólnie z Kościołem „Charisma” w Lublinie był współorganizatorem konferencji, na której głównym mówcą był dr Richard William. Główne przesłanie konferencji to przebudzenie i poświęcenie się służbie Bogu w ostatecznych czasach. Mówca dzielił się wieloma świadectwami ze swoje służby zachęcając wierzących do podjęcia decyzji o radykalnym pójściu za Panem. W konferencji wzięło wiele osób wierzących z terenu Lublina i okolic.

Zachęcamy do przesłuchania zwiastowanego Słowa.
Drukuj
P A T R O N A T
08
04.17
Informujemy, że Patronat Honorowy
nad naszym projektem

"Ocalić od zapomnienia-szlakiem
kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej"


objął Alians Ewangeliczny w RP.


Patronat medialny sprawuje Radio Chrześcijanin.z reformacyjnych kart
Drukuj
"Wkład Reformacji w kulturę polską" część I
08
04.17
W związku z przypadającą w roku 2017 pięćsetną rocznicą Reformacji zamieszczamy obszerne fragmenty artykułu profesora Oskara Bartela pt. „Wkład Reformacji w kulturę polską”, jaki został zamieszczony w 1967 roku na łamach Rocznika Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nr IX-zeszyt 1/1967 str. 5-32

Artykuł ten został napisany kilkadziesiąt lat temu w związku z obchodami tysiąclecia Państwa Polskiego.


W roku bieżącym, kiedy dokonuje się w Polsce z perspektywy tysiąclecia Państwa Polskiego i chrztu Polski drobiazgowy obrachunek z przeszłością, musimy skierować uwagę ewangelików i całego społeczeństwa polskiego na Reformacje w Polsce. Wniosła ona również swój wkład do skarbnicy kultury polskiej. Zwrócenie więc uwagi na to jest konieczne, przyjęło się bowiem i jeszcze dziś trwa w niektórych kręgach społeczeństwa polskiego przekonanie, iż dźwignią tysiącletniej kultury polskiej był jedynie czy prawie wyłącznie Kościół rzymskokatolicki. Taki pogląd nie jest słuszny, gdyż w rozwoju kultury polskiej współdziałało wiele czynników, wśród nich poczesne miejsce zajmuje Reformacja.


Drukuj
Błogosławieństwo zborowych nabożeństw
08
04.17


W dniu 19 marca 2017 r. jako lud Boży mogliśmy kolejny to raz przebywać w obecności żywego Boga i słuchać żywego Słowa Bożego. Nasza wspólna modlitwa, jaką zanieśliśmy do Boga, opierała się na słowach modlitwy Dawida z I księgi Kronik rozdz. 28. Głoszone Słowo, którym dzielił się Starszy Zboru - Artur Lampart, odnosiło się do życia w karności i posłuszeństwie Bożemu Słowu. Słowo Boże zawsze ma wpływ na nasze życie jeśli zechcemy być jemu posłuszni.

W przypowieści Salomona 15,31 czytamy, że „Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców”. Przyjmowanie napomnień nie jest przyjemne i łatwe ale ma zbawienny wpływ na nasze życie.

Nabożeństwo niedzielne w dniu 26 marca 2017 r. było wspaniałym, jakże wspaniałym czasem spotkania z Bogiem. Wspólnie uwielbialiśmy Boga przepięknymi pieśniami m.in.: „Błogosław Duszo moja Panu”, „Chodź teraz jest czas uwielbienia”, „Godzien jesteś by Cię czcić”, „Kiedy ranne wstają zorze”. Zwiastowane Słowo Boże, które głosił Pastor Zboru odnosiło się wersetu z listu św. Jakuba 4,7 „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was”. To właśnie Słowo Boże wskazuje nam drogę życia i postępowania w czasie ucisku i doświadczeń życia, a także ataków diabła. Każdy z nas potrzebuje podjąć osobistą decyzję o poddaniu się Bogu, lecz na Jego warunkach. Mamy być posłuszni Bogu, utrzymywać serca czyste od grzechu i brudu tego świata aby móc skutecznie przeciwstawić się wrogowi. Byliśmy też naocznymi świadkami działania Ducha Świętego w mocy i demonstracji Jego darów. Ludzie byli uzdrawiani, otrzymywali przez Ducha Świętego słowo prorocze, słowo wiedzy. Pan uzdrawiał też z chorób oraz uwalniał z demonicznych związań oraz pęt.
z reformacyjnych kart
Drukuj
Praktyki religijne i kult w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP - cz. I
08
04.17
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej jest Kościołem protestanckim o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego. Podstawę działania Kościoła w Polsce jako związku wyznaniowego określa ustawa z dn. 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania /Dz. U. 1989 nr 29 poz. 155/. Ustawa ta zapewnia każdemu swobodę wyboru religii i przekonań oraz wyrażanie ich publicznie. Gwarantuje też wierzącym wszystkich wyznań równe prawa w życiu państwowym, publicznym, społecznym i kulturalnym. Kościoły są równouprawnione w swobodzie pełnienia funkcji religijnych, określaniu swojej doktryny religijnej i sprawowaniu kultu a także mają możliwość prowadzenia różnej działalności poprzez włączanie się m. in. w działalność oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej został zarejestrowany w Polsce w roku 1929 r. Kościół jest wpisany do rejestru kościołów prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale A pod. poz. 25. Kościół rządzi się w swoich sprawach własnym prawem zawartym w Statucie Kościoła oraz Kodeksie Wewnętrznym, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz samodzielnie zarządza swoimi sprawami.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób skupionych w autonomicznych Zborach. Podstawową jednostką w Kościele jest zbór, czyli lokalna wspólnota wierzących. Wiernymi Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej są członkowie zborów oraz osoby znajdujące się pod opieką pastoralną zborów, w tym dzieci i młodzież. Członkiem zboru staje się każdy, kto nawrócił się do Jezusa Chrystusa, uznał Zasady Wiary Kościoła, wewnętrzne prawo, przyjął Chrzest wiary oraz pisemnie zadeklarował członkostwo.z reformacyjnych kart
Drukuj
Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej
22
03.17


Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim przystępuje do realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, który został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2017 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania krajoznawstwa, turystyki i sportu.

Projekt „Ocalić od zapomnienia–szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej: reformacja i jej kulturowe dziedzictwo na ziemi radzyńskiej” mieści się w zadaniach określonych w uchwale Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 03 stycznia 2017 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego tj. wspieranie działań służących propagowaniu dorobku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w powiecie oraz organizacji sesji popularno-naukowych dotyczących kultury.

Celem projektu jest zachowanie pamięci i śladów obecności reformacji protestanckiej, jaka miała miejsce na ziemi radzyńskiej, poprzez propagowanie wiedzy historycznej z tej dziedziny, popularyzację dziedzictwa i dorobku kulturowego na drodze organizacji serii wykładów dotyczących różnych aspektów reformacji, organizację konferencji popularno-naukowej pt. „Reformacja i jej kulturowe dziedzictwo na ziemi radzyńskiej” z udziałem profesorów z wyższych uczelni państwowych; wystawę starodruków Biblii, religijnej literatury protestanckiej (modlitewniki, śpiewniki, Biblie itp.), koncert religijnych pieśni protestanckich z różnych wieków, wernisaż wystawy Protestanci na Lubelszczyźnie, wydanie okolicznościowego folderu: „Szlakiem dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej.”
Celem naszego zadania jest też...

z życia Zboru
Drukuj
Odznaczenie dla Pastora Zboru
16
03.17
Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pastora Zboru dr Tomasza Mańko Medalem Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w piątek 11 marca 2017 r. w trakcie uroczystej szabasowej kolacji spotkania szabasowego w I Liceum Ogólnokształcącym, w której wzięło udział ponad 70 osób, w tym młodzież z Izraela wraz z opiekunami uczestnicząca w wymianie młodzieżowej.
Pan Tadeusz Sławecki w w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył odznaczenie wraz z dyplomem. W swojej laudacji wyjaśnił, że to odznaczenie zostało przyznane dla Pastora Zboru w uznaniu jego zaangażowania na polu działalności społeczno- charytatywnej na rzecz województwa lubelskiego oraz budowaniu mostów przyjaźni pomiędzy narodem polskim i żydowskim.
Pastor Tomasz Mańko w swojej przemowie podziękował za to zaszczytne odznaczenie wskazując, że tej działalności nie byłby w stanie sam osobiście prowadzić, gdyby nie łaska i pomoc ze strony Boga oraz wierzących ze Zboru „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim.

Przypomniał przy tym swój udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji Izraela Shai Piron, jakie odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013r. w Warszawie, w trakcie którego wskazywał na potrzebę budowania bezpośrednich więzi między młodzieżą polską i żydowską. To dzięki różnym działaniom oraz współpracy z władzami miasta i powiatu możliwe było zbudowanie trwałych mostów porozumienia między społecznością żydowską a polską na lokalnym gruncie, a także realizacja wielu projektów pomocowych na rzecz różnych instytucji oraz osób potrzebujących z województwa lubelskiego.

Gratulujemy przyznanego odznaczenia i dziękujemy Bogu za konkretne owoce zaangażowania w dialog polsko-żydowski na lokalnym gruncie oraz działalności na polu społeczno-charytatywnej dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego.


Drukuj
KOLACJA SZABASOWA
15
03.17


W dniu 11 marca 2017 r. w I liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim miała miejsce wspaniała uroczystość Wieczerzy Szabasowej. Uroczystość ta związana była z obecnością młodzieży izraelskiej z Kiryat Motzkin w naszym mieście, która przyjechała do naszego miasta w ramach wymiany młodzieżowej. Jednym z punktów ich pobytu była kolacja szabasowa. Przy zastawionych szabasowych stołach zasiedli m.in. uczniowie z Izraela i Polski, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Tadeusz Sławecki Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Po oficjalnym powitaniu gości przez Panią Ewę Grodzką Dyrektora I LO nastąpiło okolicznościowe zapalenie świec siedmioramiennej menory. Następnie liturgię szabasu i modlitwę prowadził Pastor Zboru dr Tomasz Mańko, który wyjaśnił też zgromadzonym istotę szabasu, znaczenie obecnych na stole elementów tj. świec szabasowych, chałek oraz kielicha z winem. Ważnym elementem tego spotkania szabasowego było zapalenie dwóch świec na szabasowym świeczniku.
Na potrzeby uroczystości sporządziliśmy okolicznościowy śpiewnik, w którym zamieściliśmy opis szabatu w przedwojennym Radzyniu Podlaskim, wykład nt. istoty szabatu oraz pieśni, które w języku hebrajskim i polskim prowadziła grupa muzyczna The Target. Wszyscy zgromadzeni mogli następnie degustować wspaniałe potrawy, które znalazły się na stołach.

Nawigacja
Pobieranie
losowo z Biblii
Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście oddziedziczyli błogosławieństwo.

(1 P 3, 9)
TWOJE ZBAWIENIE