ostatnio dodane newsy

POSŁUGI W RAMACH "SZKOŁY SŁUŻBY"
Prezentacje Święta Pesach
Biblijne szkolenie w ramach projektu "FILIP"
z życia Zboru
Drukuj
Misjonarki z Ekwadoru w Radzyniu Podlaskim
24
05.16

W dniu 25 maja (środa) 2016 r. na naszym nabożeństwie o godz. 17.00 gościć będziemy ewangelistę Jakuba Kamińskiego oraz misjonarki z Ekwadoru. Nasi goście dzielić się będą Słowem Bożym, świadectwami działania Bożego na terenie Ameryki Południowej oraz modlić się o uzdrowienie chorych.

Zapraszamy wszystkich spragnionych działania Bożego !!!


A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota”./i> Objawienie św. Jana 22, 17
Drukuj
Wydawanie jabłek i ubrań
22
05.16


Informujemy, że w dniu 27 maja (piątek) 2016r. o godz.16.00 w Punkcie Wydawania Żywności przy Zborze KCHWE w Radzyniu Podlaskim będą wydawane jabłka dla osób, które pobierają produkty żywnościowe w ramach projektu „Pomoc Żywnościowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Wydawanie ubrań

Służba charytatywna informuje, że w dniu 27 maja br. (piątek) o godz.16.00 wydawana będzie bezpłatnie odzież dla osób potrzebujących.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Miejsce: Radzyń Podlaski ul. Parkowa 35
Drukuj
Wierzę w Ducha Świętego
22
05.16


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Wyznanie wiary - Skład Apostolski


Wykład dr Tomasza Mańko pt. „Wierzę w Ducha Świętego” wygłoszony w dniu 15 maja 2016 r. w Zborze „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim na rocznicę Zesłania Ducha Świętego.

„Wierzę w Ducha Świętego”...

Na początku mojego zwiastowania Słowa Bożego pragnę oświadczyć, że ja wierzę w takiego Boga, jaki jest objawiony w Piśmie Świętym tj. jednego w wielu Osobach. Na określenie tego zostało użyte sformułowanie „Trójca Święta”. W Piśmie Świętym nie ma takiego terminu jak – Trójca Święta. Najlepszym określeniem jest termin „Trójjedyny Bóg”, ponieważ to najzupełniej oddaje naturę Boga objawionego w Biblii. Na początku Biblii czytamy, że „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (I ks. Mojż. 1,1).
W tych słowach zawiera się cała prawda o Trójjedynym Bogu. Hebrajskie słowo oznaczające Boga to Elohim. Ma ono formę...

z życia Zboru
Drukuj
Biblijne szkolenie w ramach projektu "FILIP"
21
05.16

Jako ewangeliczna wspólnota chrześcijańska chcemy być wierni biblijnej zasadzie wiary "Sola scriptura", która przyznaje Pismu Świętemu najwyższy autorytet w kwestiach wiary i praktyk religijnych. Od wielu lat organizujemy szkolenia w ramach projektu "Filip", który jest prowadzony przez Ligę Biblijną w kilkudziesięciu krajach świata, a od roku 2003, także w Polsce.
W dniu 21 maja 2016 r. w naszym Zborze odbyło się szkolenie, które prowadził Wojciech Leszczyńskiego - koordynator projektu. W szkoleniu wzięło udział ...

ocalić od zapomnienia
Drukuj
Prezentacje Święta Pesach
19
05.16

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim oraz w dniu 30 kwietnia 2016 r. w Zborze „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim, w ramach realizowanego projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”, odbyły się prezentacje Wieczerzy Paschalnej połączone z degustacją tradycyjnych potraw oferowanych w trakcie święta Pesach.
W obu wydarzeniach uczestniczyło ponad 150 osób. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu o biblijnych korzeniach święta Paschy, znaczeniu i roli tego święta w judaizmie, a także jego odniesieniu do chrześcijaństwa. W obu wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele społeczności żydowskiej, którzy prowadzili śpiew i modlitwy w języku hebrajskim.


Drukuj
POSŁUGI W RAMACH "SZKOŁY SŁUŻBY"
18
05.16

… „I On stanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej”. List św. Pawła do Efezjan 4, 11-13

W roku 2016 będziemy dalej kontynuować realizację projektu pod nazwą „Zborowa Szkoła Służby”. Celem projektu jest odpowiednie przygotowanie wierzących do dzieła posługiwania i budowania ciała Chrystusowego. Pragnieniem naszym jest aby Kościół posiadał wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach do jakich powołuje ich sam Pan Jezus Chrystus.
Szkoła funkcjonuje w systemie szkoleń w dziedzinach, które dotyczą służby i funkcjonowania Kościoła. Szkolenia prowadzić będą doświadczeni i namaszczeni usługujący cieszący się uznaniem w kraju i na świecie.

W najbliższym czasie gościć będziemy...

Drukuj
Wieczór Chwały
13
05.16


Drukuj
Rocznica Zesłania Ducha Świętego
12
05.16

W niedzielę 15 maja 2016 r. nasze nabożeństwo będzie miało wyjątkowo uroczysty charakter, bowiem w tym dniu, kolejny już raz, wraz z innym chrześcijanami w Polsce i na świecie, wspominać i świętować będziemy rocznicę „Zesłania Ducha Świętego”. W tym dniu wysłuchamy okolicznościowego kazania nt. Osoby Ducha Świętego, jego działania oraz obecności w życiu wierzących/Kościoła. Chcemy też modlić o każdą osobę, która pragnie otrzymać prawdziwy, biblijny chrzest Duchem Świętym z mówieniem innymi językami.
W tym dniu będziemy szczególnie wychwalać Pana za ten niewysłowiony dar jakim jest Osoba Ducha Świętego – Osoba Trójjedynego Boga.

Drukuj
Kim dla nas jest Duch Święty?
10
05.16

Jako ewangeliczna wspólnota chrześcijańska o orientacji zielonoświątkowej przywiązujemy ogromną uwagę do poznania Ducha Świętego i utrzymywania z nim społeczności. Okres w dziejach ludzkości, w jakim się obecnie znajdujemy, jest nazywany okresem łaski Bożej. Pismo Święte w wielu fragmentach zapowiadało, że nastąpi wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało. Wszędzie na całym świecie możemy zaobserwować, że następuje wylanie Ducha Świętego, gdzie wierzący w Chrystusa doświadczają chrztu Duchem Świętym z mówieniem innymi językami oraz przejawami działania darów Ducha (ks. Joela 2, 28-32, Dz. Ap. 2,17-21, 38, I Kor. 12, 8-11). Duch Święty jest Boską osobą, wykonuje pracę Boga i prowadzi Kościół Jezusa (Ew. Jana 14,26; 16,8-14; Dz. Ap. 5,3-4 itd.). Często spotyka się ludzi, nawet w kręgach chrześcijańskich, którzy nie wiedzą lub mają bardzo znikome pojęcie o Osobie Ducha Świętego.

Drukuj
OBFITOŚĆ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
09
05.16

W dniu 8 maja 2016r. Zbór „Nowe Jeruzalem” po raz kolejny miał powód do świętowania. Tego dnia miała miejsce uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego wg. porządku apostolskiego przez zanurzenie. Kolejne dwie osoby dały świadectwo swojego nawrócenia i pójścia za Jezusem, czym był chrzest wodny.

Drukuj
Zesłanie Ducha Świętego
07
05.16

W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą zesłania Ducha Świętego i wspomnieniem tego wydarzenia w Kościołach chrześcijańskich różnych denominacji, pragniemy przypomnieć o „Puławskim wieczerniku Ekumenicznym”, wydarzeniu jakie miało miejsce w roku 2011.

Na ten temat był zamieszczony artykuł na portalu „ile dzisiaj”. Oto jego treść:

Idea ekumenicznych spotkań w Puławach narodziła się gdy przypadkiem spotkało się dwóch duchownych: Ksiądz z rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach Łukasz Kachnowicz oraz pastor Kościoła Metodystów Jarosław Bator, również z Puław.
Obaj duchowni spotkali się podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy) ks. Łukasza w domu pastora. Po wspólnej modlitwie ks. Łukasz kilka dni później zaproponował pastorowi wspólne spotkania ekumeniczne. Po szczerej i braterskiej rozmowie duchowni postanowili spotykać się regularnie na wspólnej modlitwie oraz zapraszać innych do tychże spotkań. Pierwsze spotkanie pod nazwą: Puławskiego Wieczernika Ekumenicznego odbyło się w lutym na plebanii parafii katolickiej, gdzie zebrani zarówno metodyści i katolicy wspólnie śpiewali, modlili się i składali świadectwa. Po dwóch takich spotkaniach ks. Łukasz i pastor Jarek...

Drukuj
PILNY APEL - MODLITWA ZA SYRIĘ
06
05.16

Nasi bracia i siostry w Syrii, zwłaszcza w Aleppo, ogromnie potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Odpowiadając na apel naszych przyjaciół z Open Doors Polska (zamieszczony poniżej), gorąco zachęcamy do modlitwy za Aleppo i Syrię w najbliższą niedzielą 8 maja.

Pilna prośba modlitewna nadeszła z Aleppo z Syrii. Po bardzo krwawym tygodniu prosimy wszystkich chrześcijan w Polsce, aby 8 maja był dniem modlitwy za chrześcijan w tym pogrążonym w wojnie mieście. Prosimy wszystkie społeczności, wszystkich wierzących, aby przekazali tę wiadomość dalej, tak by jak najwięcej osób wierzących zjednoczyło się w modlitwie.

Aleppo jest praktycznie całe zniszczone, puste ulice, spadające jak deszcz pociski to codzienność naszych braci. Chrześcijanie po 5 latach wojny są bliscy utraty wszelkiej nadziei. Miniony tydzień był szczególnie krwawy. Szpital i uniwersytet zostały zbombardowane, ucierpiała także chrześcijańska dzielnica. Wołamy do Boga i ogłaszamy ostatkiem sił "Pomimo naszej nędzy, prawda jest taka, że Jezus zmartwychwstał!", Mówi jeden z naszych braci z Aleppo. W najbliższą niedzielę, 8 maja, wierzący wszystkich denominacji w Aleppo złączą się w modlitwie, aby wołać do Boga prosząc o pokój. Wzywają także nas, abyśmy i my wszyscy wołali do Boga w modlitwie, aby On przyniósł swoje rozwiązania.

Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga . I mówił : « W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos.

Wierzymy, że Bóg jest wczoraj i dzisiaj ten sam. On jest w stanie wpływać na dzieje świata!


Leszek Osieczko wraz z zespołem,
Open Doors Polska
Głos Prześladowanych Chrześcijan

znajdź nas na facebooku
z życia Zboru
Drukuj
Uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego w Radzyniu Podlaskim
04
05.16

Posłuszni Słowu Bożemu Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami powszystkie dni aż do skończenia świata (Ew. św. Mateusza 28,19­-20)

w niedzielę 8 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Zborze „Nowe Jeruzalem” (ul Parkowa 35)

będzie miała miejsce uroczystość chrześcijańskiego chrztu wodnego ­ według obrządku apostolskiego poprzez pełne zanurzenie w wodzie.
Jako ewangeliczni chrześcijanie praktykujemy chrześcijański chrzest wodny, który jest zgodny z nauczaniem Pisma Świętego, był praktykowany przez apostołów oraz Kościół
pierwszych wieków.

Po nabożeństwie zaplanowany jest wspólny grill dla wszystkich uczestników.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

Wstęp wolny !!!
artykuł
Drukuj
Czym jest chrześcijański chrzest wodny przez zanurzenie ?
04
05.16

Niniejsze studium jest tylko częściowym ujęciem zagadnienia i nie wyczerpuje całości tematu. Zamiarem autora jest ukazanie sensu oraz istoty chrześcijańskiego chrztu wodnego przez zanurzenie w kontekście nauczania Pisma Świętego i praktyce ewangelicznych chrześcijan.
Studium jest wykorzystywane w trakcie przygotowań katechumenów do chrztu.

Zamierzeniem samego Boga jest aby nowo nawróceni mogli po chrzcie dalej wzrastać i umacniać się w wierze, uczestnicząc w życiu Kościoła oraz indywidualnie zgłębiać Słowo Boże m.in. też w tym temacie.
Literatura poruszająca zagadnienia chrztu jest dość obszerna i daje możliwość każdemu zainteresowanemu zgłębiania wiedzy z tej dziedziny. Źródłem prawdy jest zawsze Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym.
Na cele niniejszego opracowania wykorzystano tylko kilka publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, które w niezbędnym zakresie omawiają tematykę chrztu wodnego.

Samo słowo „chrzest” pochodzi z angielskiego czasownika „baptize”- chrzcić, od którego powstał rzeczownik „chrzest”. Słowo „chrzcić” nie pochodzi jednak z języka angielskiego, tylko z greki. To słowo zostało przeformatowane na litery języka angielskiego i zostało zapisane jako „baptizo”.
To słowo znalazło się w tłumaczeniu w angielskiej Biblii Króla Jakuba (King James Version), a następnie znalazło swe miejsce w języku angielskim i kolejnych angielskich tłumaczeniach Pisma Świętego, a potem pojawiło się w wielu przekładach Biblii na inne języki na całym świecie.

ocalić od zapomnienia
Drukuj
Międzynarodowy Projekt Modlitwy o "Izrael i pojednanie narodów"
02
05.16


Zbór KCHWE „Nowe Jeruzalem” uczestniczył w dniach 03-09 kwietnia 2016 r. w międzynarodowym projekcie Modlitwy o „Izrael i pojednanie narodów” oraz przebudzenie i błogosławieństwo w Polsce. Wydarzenie to zostało objęte m.in. patronatem ze strony Kancelarii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP.

W międzynarodowym projekcie uczestniczyli Mesjańscy Żydzi wierzący w Jezusa z Kijowskiej Wspólnoty Żydów Mesjańskich na Ukrainie oraz wierzący z różnych kościołów i denominacji chrześcijańskich z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Niemiec, Słowacji. Spotkania modlitewne odbyły się w różnych częściach naszego kraju, w ponad 100 miejscach, gdzie miała miejsce martyrologia narodu żydowskiego oraz tam, gdzie narody: polski, ukraiński, rosyjski doznały wzajemnych krzywd oraz cierpień na przestrzeni dziejów.
Jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę, jak wielką wagę w oczach Boga stanowi modlitwa pokutna za grzechy popełnione na polskiej ziemi. Dlatego też jako Zbór w Radzyniu Podlaskim przyłączyliśmy się do tego projektu.

Nawigacja
Pobieranie
Dołącz do nas na Facebooku

kchweradzyn.pl/php7/images/facebook.png
http://facebook.p...
losowo z Biblii
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas.

(1 P 2, 24)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
odwiedziło nas już