ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Drukuj
Wydawanie żywności
12
01.17


Informujemy, iż osoby z terenu powiatu radzyńskiego, które pobierają żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, w Punkcie Wydawania Żywności przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim proszone są o zgłoszenie się w najbliższą sobotę tj. 14 stycznie 2017r. w godzinach od 09:00 do 12:00 na kolejną turę wydawania żywności.

Przypominamy,że osoby uprawnione do odbioru żywności winny zgłaszać się w ustalonych uprzednio godzinach wraz z karnetem.

Otrzymywana żywność dystrybuowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.


Drukuj
KLUB NAJWSPANIALSZEJ PODRÓŻY
12
01.17

Świetlica Środowiskowa „TYMKO” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w:

Klubie Najwspanialszej Podróży

Klub Najwspanialszej Podróży jest skierowany do dzieci i młodzieży, którzy otrzymali paczkę w ramach akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka” i chcieliby w gronie swoich rówieśników wyruszyć w podróż szlakiem biblijnych historii.
W programie: gry i zabawy, konkursy, projekcje filmów, warsztaty plastyczne, historie biblijne, słodki poczęstunek.
Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie indywidualny pakiet materiałów do wykorzystania w trakcie spotkań. Osoby, które ukończą cykl spotkań otrzymają specjalny dyplom oraz cenną nagrodę.

Kolejne spotkanie w sobotę 14 stycznia 2017 r. o godz. 11.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 608 135 679.
Drukuj
Czym jest Ewangelia i jak przyjąć zbawienie?
06
01.17

Wiara wiodąca do zbawienia

„Albowiem On zbawi lud swój od grzechu jego”

Ew. Mateusza 1,21

Konsekwencją grzechu człowieka jest oddzielenie od Boga i od życia wiecznego z Nim. Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu aby zbawić ludzkość od grzechu. Czym jest to zbawienie od grzechu i co zadecyduje, gdzie znajdziemy się po śmierci? Na te pytania możemy znaleźć odpowiedź w Piśmie Świętym. Pewna część biblijnego przekazu zawartego w Piśmie Świętym decyduje o wiecznym przeznaczeniu każdej ludzkiej duszy. Tę część Pisma Świętego zwykle nazywa się „ewangelią”. Ona wskazuje drogę wybawienia z grzechu i jego konsekwencje dla każdego człowieka. Prawdziwy przekaz ewangelii, jaki jest zapisany w Biblii, obejmuje określone, proste fakty. Zbawienie polega na poznaniu, uwierzeniu i zastosowaniu tych faktów.

Jakie to fakty tworzą ewangelię?

Apostoł Paweł daje na to pytanie proste odpowiedź. W liście do Rzymian apostoł Paweł analizuje główne cechy wiary Abrahama i podaje jako powód od naśladowania przez wszystkich chrześcijan. Zaznacza przy tym, że jego wiara został mu poczytana za sprawiedliwość. Rzymian 4,24-25. Ewangelia głoszona przez Pawła zawiera trzy konkretne fakty:

po pierwsze, Jezus był wydany na śmierć za nasze grzechy; po drugie, Bóg wzbudził Jezusa z martwych; po trzecie, jeśli uwierzymy osobiście w zastępczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to zostaniemy usprawiedliwieni, czyli zaakceptowani jako sprawiedliwi przed Bogiem. W I Kor. 15,1-4 Paweł przypomina chrześcijanom w Koryncie ewangelię, którą im głosił i poprzez którą dostąpili zbawienia, i ponownie wymienia im podstawowe prawdy tej nowiny. Stwierdzamy w tych wersetach, że ewangelia, zgodnie z tym co mówił Paweł, składa się z trzech konkretnych faktów: po pierwsze, Chrystus umarł za nasze grzechy; po drugie, został pogrzebany; po trzecie, zmartwychwstał trzeciego dnia. Paweł podkreśla, że pierwszym i najbardziej autorytatywnym świadectwem stwierdzającym prawdziwość tych faktów nie jest świadectwo ludzi, którzy byli naocznymi świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale świadectwo pism Starego Testamentu, które poprzez proroctwa przepowiedziały te wszystkie wydarzenia już setki lat wcześniej, zanim one nastąpiły. Zestawiając nauki Pawła wypływające z jego listów (Rzym. 4,24-25 i I Kor. 15,1-4), mamy jasny obraz zasadniczych faktów tworzących ewangelię: wszystkie dotyczą wyłącznie osoby Jezusa Chrystusa, lecz nie Jego ziemskiego życia i nauczania, ale Jego śmierci i zmartwychwstania. Można powiedzieć, że ewangelia składa się z czterech zasadniczych faktów: fakt pierwszy - Chrystus został wydany przez Boga Ojca na śmierć za nasze grzechy; drugi - Chrystus został pogrzebany; trzeci - Bóg wzbudził Go z martwych trzeciego dnia; czwarty - sprawiedliwość jest dana od Boga przez zawierzenie tym faktom.

ocalić od zapomnienia
Drukuj
FOLDER "Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne"
29
12.16


Informujemy, że został wydany folder "Ocalić od zapomnienia Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne". Folder ten został wydany w ramach projektu realizowanego przez Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Folder ten będzie można bezpłatnie otrzymać w Kancelarii Kościoła. Dystrybucja folderu odbędzie się od dnia 6 stycznia 2017r. Ilość sztuk folderu ograniczona.
Zamieszczany fragment poświęcony obchodom Szabatu.

ocalić od zapomnienia
Drukuj
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne"
29
12.16


Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim zakończył realizowanie projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”. Całość projektu koordynował dr Tomasz Mańko – Pastor Zboru „Nowe Jeruzalem” Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Nasze zadanie było współfinansowane przez Powiat Radzyński.

Celem projektu było dążenie do zachowania pamięci oraz śladów obecności kultury żydowskiej na terenie ziemi radzyńskiej poprzez organizację serii wykładów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i osób zainteresowanych tą tematyką, spotkań odtwarzających niektóre żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne połączone z degustacją tradycyjnych potraw, koncert muzyki żydowskiej wraz z wykładem na temat roli uwielbienia Boga w życiu religijnym, wycieczka...

Drukuj
"Gwiazdkowa Niespodzianka" w powiecie radzyńskim
28
12.16


Jako Kościół od wielu lat bierzemy udział w realizacji projektu „Gwiazdkowa Niespodzianka”, który jest częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child, prowadzonego przez międzynarodową organizację Samaritan 2019 Purse.
Nasze akcje organizujemy w różnych miejscach i na różne sposoby. Naszym celem jest dotrzeć z pomocą w okresie Świąt Bożego Narodzenia do jak największej ilości dzieci i młodzieży z naszego terenu.
W tym roku w to przedsięwzięcie włączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Po wcześniejszym wytypowaniu najbardziej potrzebujących rodzin, w okresie przedświątecznym, dzielnicowi odwiedzali je wspólnie z naszymi wolontariuszami. Podczas spotkania dzieci otrzymywały paczki, w których znajdowały się zabawki, ubrania, przybory szkolne, środki czystości, kosmetyki, słodycze. Otrzymane prezenty wywoływały często łzy szczęścia oraz uśmiechy na wielu twarzach dzieci. Wspólnymi siłami mogliśmy pomóc tak wielu rodzinom i sprawić, że Święta Bożego Narodzenia były dla nich prawdziwie radosne.

Drukuj
Wesołych Świąt
24
12.16

Radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz nowego 2017 roku

życzy Pastor Zboru wraz z Radą Zboru KCHWE
Nowe Jeruzalem w Radzyniu Podlaskim

Drukuj
Wokół zagadnień związanych ze świętem Narodzenia Pańskiego
23
12.16

Ew. św. Mateusza 1:18-23
Gdyby Pan Jezus nie opuścił nieba, żaden człowiek nie mógłby być zbawiony. W tym zawiera się głęboki sens święta Narodzenia Pańskiego. Istotą Narodzenia Pańskiego jest zbawienie, które Pan Jezus przyszedł wykonać. W ewangelii św. Mateusza 1, 21 czytamy, że Józef, mąż Marii, usłyszał od anioła: „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”. Imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. Jako chrześcijanie wspominamy Narodzenie Pańskie, bowiem bez Jezusa nadal żylibyśmy w swoich grzechach, a w konsekwencji zostalibyśmy potępieni na całą wieczność. Zbawienie jest największym darem, jakim Bóg mógł obdarzyć ludzkość. Narodzenie Pańskie jest też nadzwyczajnym wydarzeniem w dziejach świata, od którego rozpoczęła się nowa era.
Święto Narodzenia Pańskiego: dla jednych to...

Drukuj
Porządek nabożeństw w okresie świąt Bożego Narodzenia
23
12.16

25 grudnia 2016r. (niedziela )- godz. 10.00 Nabożeństwo świąteczne.
26 grudnia 2016r. (poniedziałek ) - godz. 18.00 wieczór uwielbienia
z życia Zboru
Drukuj
KLUB NAJWSPANIALSZEJ PODRÓŻY
23
12.16

Świetlica Środowiskowa „TYMKO” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w:

Klubie Najwspanialszej Podróży

Klub Najwspanialszej Podróży jest skierowany do dzieci i młodzieży, którzy otrzymali paczkę w ramach akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka” i chcieliby w gronie swoich rówieśników wyruszyć w podróż szlakiem biblijnych historii.
W programie: gry i zabawy, konkursy, projekcje filmów, warsztaty plastyczne, historie biblijne, słodki poczęstunek.
Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie indywidualny pakiet materiałów do wykorzystania w trakcie spotkań. Osoby, które ukończą cykl spotkań otrzymają specjalny dyplom oraz cenną nagrodę.

Pierwsze spotkanie w sobotę 7 stycznia 2017 r. o godz. 11.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 608 135 679.
Drukuj
"Gwiazdkowa Niespodzianka" w Radzyniu Podlaskim
18
12.16

W dniu 17 grudnia 2016r. w Zborze „Nowe Jeruzalem” zorganizowana została kolejny raz akcja przekazywania paczek w ramach akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka”. W akcji wzięło udział około 200 dzieci z terenu powiatu radzyńskiego, które w obecności rodziców oraz opiekunów obejrzały program artystyczny w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Tymko”, na który składały się m.in. sztuka oparta na motywach biblijnych pt. Stworzenie świata, pieśni chrześcijańskie oraz prezentacja ewangelii o Jezusie Chrystusie. Każde dziecko otrzymało też okolicznościową książeczkę Najwspanialszy Dar oraz ...

z życia Zboru
Drukuj
Przedświąteczna akcja charytatywna
17
12.16


W dniu 17 grudnia 2016 r. w Zborze KCHWE w Radzyniu Podlaskim odbyła się "Przedświąteczna akcja wydawania odzieży dla osób potrzebujących". Organizatorem była służba charytatywna naszego Zboru. Dzięki prowadzonej służbie wiele rodzin potrzebujących z terenu powiatu radzyńskiego mogło skorzystać z pomocy. Jednocześnie informujemy, że osoby pragnące skorzystać z tej formy pomocy proszone są o kontakt z Kancelarią Zboru.
ocalić od zapomnienia
Drukuj
Święto Chanuka
09
12.16


Święto Chanuka inaczej nazywane jest Świętem Świateł. Jest to uroczystość poświęcenia świątyni i jest obchodzone na cześć zwycięskiego powstania Machabeuszy. Obchodzone jest od 25 dnia miesiąca kislew do 2 dnia miesiąca tewet (listopad – grudzień).
Wydarzenia historyczne związane z tym powstaniem zostały opisane w I i II Księdze Machabejskiej. Grecki król Antioch IV Epifanes próbował w Judei narzucić siłą religie grecką, sprzeczną z wyznawanym przez Żydów monoteizmem. Zbezcześcił świątynię, stawiając w niej posąg Zeusa, greckiego boga, oraz składając mu na ołtarzu ofiary ze świń. Większość narodu żydowskiego nie chciała się z tym pogodzić. Grupa Żydów powstała przeciwko Grekom pod wodzą kapłana z rodu Hasmoneuszy – Matatias, a potem jego syna Judy Machabeusza. On i jego pięciu synów porwali za sobą do walki znaczną część ludu.

ocalić od zapomnienia
Drukuj
Prezentacja Święta Chanuka
08
12.16


W dniu 7 grudnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim oraz w dniu 10 grudnia 2016 r. w Zborze „Nowe Jeruzalem”, w ramach realizowanego projektu „Ocalić od zapomnienia - Szlakiem dziedzictwa żydowskiego: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”, odbyły się prezentacje Święta ”Chanuka". W obu prezentacjach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym nauczyciele i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
Prezentacje rozpoczęły się zapaleniem świec chanukowych i odmówieniem żydowskiej liturgicznej modlitwy, przez co uczestnicy zostali wprowadzeni w atmosferę tego święta obchodzonego przez radzyńskich żydów. Zgromadzeni wysłuchali też kilku pieśni w języku hebrajskim chwalących Boga oraz skosztowali tradycyjnych potraw żydowskich oferowanych w trakcie tego święta.
Wykład dr Tomasza Mańko ukazał uczestnikom istotę i znaczenie święta Chanuka dla judaizmu oraz jego odniesienie do chrześcijaństwa. W trakcie obu spotkań można było zapoznać się z ekspozycją przedmiotów (Tora, Talmud babiloński, mezuza, menora, szofar, tałes, jarmułki, kielich paschalny, fragment Tory odnaleziony w Wohyniu oraz kartek z książek religijnych odnalezionych w Radzyniu Podlaskim) związanych z tradycją żydowską.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć oraz zapoznania się z wykładem dr Tomasza Mańko pt. „Święto Chanuka”.

Drukuj
Spotkanie z uzdrowieniem w Radzyniu Podlaskim
05
12.16


W dniu 7 grudnia 2016r. (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na Spotkanie z uzdrowieniem.
Słowem Bożym oraz modlitwą o chorych usługiwać będzie ewangelista Kuba Kamiński, były piłkarz, którego Bóg uwolnił od hazardu i innych nałogów niszczących jego życie.
Obecnie jest żywym świadectwem tego, że Pan Jezus Chrystus uwalnia ludzi z grzechów i czyni ich wolnymi. W jego służbie manifestują się dary Ducha Świętego, głoszone Słowo jest potwierdzane znakami i cudami ku chwale Bożej, a poprzez jego służbę wielu ludzi zostało przyprowadzonych do żywej wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i otrzymało uzdrowienie z chorób. Bóg potwierdza jego służbę znakami i cudami. Jest to potwierdzenie słów Pisma Świętego z listu do Hebrajczyków 13,8, że
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.

Jako Kościół od wielu lat regularnie organizujemy spotkania uzdrowieńcze dla osób chorych z naszego terenu. Mamy wiele potwierdzonych świadectw uzdrowień z chorób oraz uwolnień z pęt demonicznych. Szczególnie zapraszamy osoby chore na ciele i duszy.
Jest możliwość zorganizowania indywidualnej posługi w domu chorego. Zainteresowanych prosimy o uprzedni kontakt.

Miejsce spotkania:
Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
ul. Parkowa 33, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. 606 454 441

Przyjdź i doświadcz mocy żywego Boga.
Wstęp wolny !!!!

Nawigacja
Pobieranie
Dołącz do nas na Facebooku

kchweradzyn.pl/php7/images/facebook.png
http://facebook.p...
losowo z Biblii
Tym zaś, którzy Go przyjeli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

(J 1, 12)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
odwiedziło nas już