ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Drukuj
Lekcje religii w Punkcie Katechetycznym przy Zborze w Radzyniu Podlaskim
14
09.21


Informujemy, że z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 rozpoczął funkcjonowanie
Punkt Katechetyczny przy Zborze w Radzyniu Podlaskim.


Lekcje religii prowadzone są przez dyplomowanego katechetę. Osoby zainteresowane uczestnictwem dziecka w lekcjach proszone są o kontakt z katechetą nr tel. 505 403 775.

Oceny z religii są umieszczane na świadectwie szkolnym.
Drukuj
Rusza nabór na kurs biblijny według Ew. św. Jana
14
09.21
Informujemy, że rusza kolejna edycja kursu biblijnego według Ew. św. Jana. Kurs jest prowadzony na bazie materiałów Ligi Biblijnej w Polsce.

Kurs składa się z 7 lekcji, każdy uczestnik otrzymuje nieodpłatnie przewodnik wraz z Ew. św. Jana.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny : 606 454 441.
Drukuj
Niepełnosprawni w Kościele
14
09.21


Informujemy, że w piątek 24 września 2021 r. w Zborze w Radzyniu Podlaskim w godz. 14:00-19:00
odbędzie się seminarium poświęcone pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Seminarium poprowadzą wolontariusze z fundacji Joni Eareckson Tada z USA oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Chrześcijańskich SCHRON.

Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o uprzedni kontakt email: kchwerp@op.pl lub telefoniczny (606 454 441) celem zgłoszenia swojego udziału.
Drukuj
Prasa o nas
14
09.21

Zamieszczamy skan artykułów jakie ukazały się w związku z zaplanowanymi akcjami rozdawania sprzętu na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włodawskiego oraz łosickiego.

1) Super Tydzień Chełmski2) Słowo Podlasia


Drukuj
Wizyta gości z fundacji Joni Eareckson Tada
14
09.21


Na zaproszenie naszego Zboru w dniach 18- 27 września przyjedzie grupa wolontariuszy z fundacji Joni Eareckson Tada z USA.

Wolontariusze uczestniczyć będą na nabożeństwie niedzielnym w dniu 19 września br. dzieląc się świadectwami działania Boga w swoim życiu oraz Słowem Bożym, będą zaangażowani w akcje rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu włodawskiego oraz łosickiego.

W programie wizyty naszych gości jest też udział w seminarium poświęconym pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz spotkania z władzami z miejsc, gdzie będą prowadzone akcje rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych a także zwiedzanie naszego miasta oraz wycieczka po regionie.

O zaplanowanych akcjach rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych prowadzonych przez nasz Zbór oraz o udziale wolontariuszy z fundacji Joni Eareckson Tada została poinformowana opinia publiczna w USA a także akcje te zostały nagłośnione przez gazetę Super Tydzień Chełmski oraz Słowo Podlasia.

Dziękujemy Bogu, że kilkadziesiąt osób otrzyma nieodpłatnie sprzęt niezbędny im do codziennego funkcjonowania.
Drukuj
akcja rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych
14
09.21
Informujemy, że w dniach 20-23 września
odbędą się akcje rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu włodawskiego oraz łosickiego.

Osoby, które zgłosiły zapotrzebowanie na sprzęt proszone są o punktualne przybycie o wyznaczonej godzinie.

Przypominamy, że po odbiór sprzętu należy zgłosić się osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę.

PLAN rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych:
1. Powiat włodawski:
- 20 wrzesień (poniedziałek) godz. 10.30 - 15.30
miejsce: Sala Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku
2. Powiat łosicki:
- 21/22/23 wrzesień (wtorek/środa/czwartek) godz. 10.00-15.30
miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach ul. Krasickiego 1
Drukuj
Książka o KCHWE w Polsce
13
09.21


Informujemy, że na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce autorstwa dr Andrzeja Jeziernickiego.

Niniejsza pozycja porusza szereg zagadnień związanych m.in. z historią, organizacją, funkcjonowaniem Kościoła, doktryną.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w w tym studium teologicznoekumenicznym poruszona została tematyka m.in. służby Zboru w Radzyniu Podlaskim w ramach działalności charytatywnej oraz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.


Nawigacja
TWOJE ZBAWIENIE
odwiedziło nas już