ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Służby
SŁUŻBA MODLITEWNA: koordynator modlitwy tel. 519 132 081. Jako Kościół otwarty jesteśmy otwarci na potrzeby innych. Wierzymy, że dzięki dziełu naszego Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie mamy zwycięstwo nad grzechem, chorobą, oraz wszelkim diabelskim zniewoleniem.
Modlić się o innych jest to dla nas wielki zaszczyt oraz przywilej. Napisz w kilku zdaniach swoją prośbę, a my wraz z całym kochającym cię kościołem wstawimy się do Boga za twoją potrzebą.

Prośba o modlitwę
Jeśli potrzebujesz wsparcia w modlitwie - napisz do nas - email: kchwerp@op.pl
lub zadzwoń tel. 519 132 081.
MULTIMEDIA tel.608 135 679
Nabożeństwa prowadzone są też w formie transmisji on-line.
Hasło do linku uzyskać można dzwoniąc na w/w nr tel. 608 135 679.
PASTOR ORAZ RADA STARSZYCH ZBORU – odpowiedzialni za ewangelizację, nauczanie, duszpasterstwo oraz administrację zboru.
SŁUŻBA MUZYCZNA – zespół uwielbienia i chwały (worship) oraz akustyka;. tel. do lidera 501 277 899

PUNKT KATECHETYCZNY

Przy Zborze „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje Punkt Katechetyczny, w którym odbywają się lekcje religii dla dzieci oraz młodzieży. Program zajęć dostosowany jest do konkretnej kategorii wiekowej:

- przedszkolnej,
- szkoły podstawowej,
- gimnazjalnej oraz szkoły średniej.

Naszym pragnieniem jest, aby zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, aby nasi uczniowie mogli poznać Boga oraz Jego Słowo i mogli nawiązać z Nim żywą relację. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach m.in. plastycznych, teatralnych, muzycznych itp. Dążymy do tego aby nauka była połączona z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy.

Lekcje religii odbywają się zgodnie ze współczesnymi wymogami jakie stawia dydaktyka i pedagogika nauczania tego przedmiotu wraz z dbałością o należyte kwalifikacje nauczycieli katechetów.

Cele katechetyczne:

Dążenie do optymalnego rozwoju duchowego i kształtowanie otwartości na przeobrażające działanie Ducha Świętego i Jego prowadzenie.

Budzenie świadomości ludzkiej grzeszności i niedoskonałości oraz możliwości przyjęcia daru zbawienia dzięki Jezusowi Chrystusowi - przygotowanie ucznia do podjęcia decyzji powierzenia swojego życia Jezusowi Chrystusowi.

Wprowadzenie w rozumienie Bożych Prawd i znaczenia Słowa Bożego w życiu codziennym ucznia jako normy życia, pobożności i wiary oraz uwrażliwianie na poszanowanie Pisma Świętego.

Kształtowanie świadomości ponadczasowego znaczenia biblijnych wzorców osobowych.

Kształtowanie postaw opartych na wartościach etyki chrześcijańskiej jako fundamentu relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym - uwrażliwienie na obecność drugiego człowieka w świecie. Przygotowanie do współdziałania i odpowiedzialności za drugiego człowieka w społeczności chrześcijańskiej.

Treści edukacyjne:

Osoba Ducha Świętego i Jego działania w świecie.
Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa.
Grzech i jego skutki. Odkupienie w Chrystusie.
Królestwo Boże i życie w Jego chwale.
Autorytet Pisma Świętego jako normy życia i źródła wartości moralno-etycznych.
Biblijne wzorce osobowe inspiracją dla wierzących.
Osobiste świadectwa wiary.
Wartości moralne wyzwaniem dla chrześcijan.
Problemy i pytania egzystencjalne, odkrywanie świata wartości w świetle nauczania Ewangelii.
Zachowania prospołeczne związane z otwarciem się na drugiego człowieka w świecie, pomoc drugiemu człowiekowi, zachowania społecznie akceptowane

Osiągnięcia:

Uczeń zna: rolę Ducha Świętego w życiu wierzących, sposoby wzrastania w wierze,
wartość Pisma Świętego, osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, zagadnienie grzechu wraz z jego skutkami,
wybrane postaci biblijne jako wzorce osobowe,

Uczeń potrafi: samodzielnie czytać i interpretować teksty biblijne, postrzegać i analizować konkretne zagadnienia życiowe z perspektywy wiary chrześcijańskiej, uszanować godność drugiego człowieka, aktywnie uczestniczyć we wspólnocie chrześcijańskiej.

Program nauczania religii realizuje nauczyciel mający wyższe wykształcenie pedagogiczne - katecheta mgr Beata Tyszko.

Informujemy, że oceny z religii są umieszczane na świadectwie szkolnym.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w lekcjach religii w naszym Punkcie Katechetycznym proszone są o kontakt telefoniczny z:

- Kancelarią Zboru: tel. (83) 352 95 76, 606 454 441 lub katechetą: 505 403 775.Służba charytatywna „Miłosierny Samarytanin”

Zbór „Nowe Jeruzalem” od lat podejmuje różnorodne działania mające na celu pomoc osobom potrzebującym z naszego miasta i regionu. Działania te są prowadzone poprzez funkcjonującą Służbę charytatywną „Miłosierny Samarytanin”.

Na przestrzeni lat podejmowane były różne działania m.in. zbiórki żywności, ubrań, mebli, sprzętu AGD, lekarstw na rzecz osób potrzebujących. Zbór aktywnie uczestniczy w pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację akcji rozdawania sprzętu (wózków inwalidzkich, kul, chodzików, balkoników, kul itp. Na rzecz szpitali, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych przekazano też łóżka szpitalne.

Wypełniając misje niesienia pomocy współpracujemy z różnymi instytucjami m.in. Lubelskim Bankiem Żywności, Fundacją Chrześcijańską „Radość”,,ośrodkami pomocy społecznej itd.

W każdy piątek odbywa się wydawanie pieczywa oraz innych produktów spożywczych na rzecz osób potrzebujacych, Służba charytatywna „Miłosierny Samarytanin” posiada grono zaangazowanych i oddanych wolontariuszy.

Osoby zainteresowane przekazaniem rzeczy na rzecz osób potrzebujących lub pragnące wesprzeć nasze działania prosimy o kontakt tel. pod nr 518 502 622.

Nasza działalność cieszy się uznaniem ze strony wielu mieszkańców naszego regionu , a także władz samorządowych.

W roku 2004 Pastor Zboru w plebiscycie zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Radzynia Podlaskiego został wybrany "Radzynianinem 2004 Roku w kategori - Dobroczynność", w roku 2017 został wybrany "Człowiekiem Roku Ziemi Radzyńskiej" w plebiscycie gazety WSOLNOTA . Nasza wieloletnia działalność została Zarząd Województwa Lubelskiego , który uhonorował Pastora Zboru wyróżnieniem oraz medalem pamiątkowym za zasługi dla województwa lubelskiego .

- Sprzęt dla szpitala http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=143

- Zbiórki żywności:

http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=9
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=42
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=64
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=196
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=163
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=124
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=117
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=110
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=87
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=76


podziękowania:- Linki do wyróżnień za prowadzoną działalność:

http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=676
http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=695
http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=689
http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=554


Służba w zakładach karnych

Zbór "Nowe Jeruzalem" od wielu lat systematycznie wspiera działania różnorodne projekty oraz działania ewangelizacyjne w zakładach karnych na terenie naszego kraju. Nasza służba odbywa się we współpracy z Misją Więzienną "Fylake istniejącą przy Zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Łęcznej.

Wspieramy podejmowane działania Misji, uczestniczymy w wyjazdach z usługą Słowem Bożym do osadzonych w zakładach karnych m.in. do zakładu karnego w Hrubieszowie, Włodawie, Rzeszowie, Krasnymstawie. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w ewangelizacjach organizując koncerty muzyki chrześcijańskiej oraz przekazując pomoc rzeczowa dla osadzonych. Angażując się w służbę wśród osadzonych przyświeca nam cel niesienia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, dzielimy się świadectwami życia z Bogiem, zachęcamy do podążania drogą Chrystusa, modlimy się o osadzonych, udzielamy różnorodnego wsparcia w trakcie odsiadywania przez nich kary pozbawienia wolności a także po ich wyjściu na wolność.

Dziękujemy Bogu, że możemy przykładać ręce do tego wielkiego dzieła misyjnego i głosić ewangelię osadzonym w polskich więzieniach.

Więcej o działaniach na rzecz osadzonych można dowiedzieć się z lektury Biuletynu Informacyjnego „Nowe Życie” wydawanego przez Misję Więzienną „FYLAKE”.

http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=746
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=95
http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=79


Młodzież - "New generation"


Świetlica środowiskowa


Służba wśród osób bezdomnych i potrzebujących


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny "Błękitnego Krzyża"
dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Informacje nt. spotkań Grupy Wsparcia "Błękitnego Krzyża"
można uzyskać pod nr tel.
601 959 451

Bezpłatne konsultacje pod w/w nr telefonów .

Telefon zaufania - 83-3529576, kom. 506130219


Służba duszpasterska

Nawigacja
PROJEKT OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM: ŻYDOWSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE RELIGIJNE