ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim.

Przetwarzanie danych osobowych jest w celach określonych w statucie KChWE w RP.

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuje się, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione.

1. Administratorem danych jest Pastor zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim.

2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Kodeksem Wewnętrznym Kościoła chrześcijan wiary Ewangelicznej RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych Obowiązujących W Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP z siedzibą w Kielcach, ul. Piotrkowska 29.

3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.

7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).

Nawigacja
PROJEKT OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM: ŻYDOWSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE RELIGIJNE