ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Świetlica Środowiskowa "TYMKO"
Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży TYMKO funkcjonuje przy Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim. Dyrektorem świetlicy jest Sylwester Jędruchniewicz.

Funkcjonowanie Świetlicy odbywa się w oddzieleniu od działalności religijnej Kościoła przy którym funkcjonuje. Kościół przekazał na rzecz Świetlicy do nieodpłatnego użytkowania pomieszczenia, które zostały odpowiednio zaadaptowane na cele prowadzonej działalności. Świetlica TYMKO prowadzi działalność skierowaną na dzieci i młodzieży niezależnie od ich przynależności religijnej oraz wyznaniowej, a także światopoglądowej.

Świetlica TYMKO prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą, oświatowo-wychowawczą, kulturalną, sportową, zajmuje się organizowaniem różnorodnych konferencji, wykładów, obozów, zjazdów, organizowaniem koncertów, spotkań autorskich, kiermaszów, warsztatów zajęciowych.

Na przestrzeni wielu lat prowadzona jest owocna działalność na terenie miasta oraz powiatu radzyńskiego. Grono wolontariuszy zaangażowanych w działalność świetlicy posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży.
Od kilkunastu lat organizowane są różnorodne formy aktywności i zajęć dla dzieci oraz młodzieży.

--------------------------------------------


Świetlica TYMKO dla dzieci i młodzieży działająca przy Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim w okresie od 1 czerwca do 27 sierpnia 2023 roku realizowała projekt pod nazwą "Znam Region".

Projekt skierowany był głównie do uchodźców z Ukrainy, ich rodzin oraz znajomych i przyjaciół z Polski.
W ramach projektu zorganizowane zostały cztery wykłady:

-”Wkład reformacji w kulturę polską”

-„Ocalić od zapomnienia- szlakiem dziedzictwa żydowskiego w powiecie radzyńskim: żydowskie obrzędy i zwyczaje religijne”,

- „Ocalić od zapomnienia- szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”,

- „Sąsiedzi”- o wspólnym bytowaniu, przenikaniu tradycji i kultury polsko-ukraińskiej”.
Wykłady wraz z prezentacjami prowadził dr Tomasz Mańko.

Zorganizowana została także wycieczka do Włodawy oraz Sobiboru, połączona ze zwiedzanie muzeum kultury żydowskiej.

5 sierpnia 2023 r. zorganizowany został spływ kajakowy rzeką Liwiec, a na jego zakończenie wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Odbyły się również koncerty muzyki: żydowskiej, protestanckiej oraz ukraińskiej. Mogliśmy także zorganizować warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw polskich i ukraińskich.

Dodatkowo z pozyskanych środków finansowych został wydany folder informacyjny w języku polskim i ukraińskim o kulturze ziemi radzyńskiej.

Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki środkom finansowym uzyskanym z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 10.000 zł-------------------------------------


A tutaj tylko niektóre działania:

organizacja wycieczek do Szwecji dla dzieci z radzyńskich szkół:

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=67
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=67

organizacja w Radzyniu Podlaskim obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny.

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=162
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=102
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=100
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=72
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=52 https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=104
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=61
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=38
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=29
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=57

udział w zbiórkach żywności:

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=117
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=110
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=87
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=64
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=42 https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=9
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=76
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=196

organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie feerii zimowych oraz letnich wakacji:

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=94
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=89
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=40
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=1
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=150

organizacja pikników i różnorodnych uroczystości dla dzieci:

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=75
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=13
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=68
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=118
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=81
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=82
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=170
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=187

organizacja koncertów muzycznych, wystaw:

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=48
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=43
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=16
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=41
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=66

współpraca z Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim przy realizacji różnych projektów kulturalnych:

https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=197
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=186
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=180
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=179
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=185
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=174
https://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=153

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w 2022r. rozpoczęte zostały zajęcia dla uchodźców z Ukrainy oraz ich dzieci.

W ramach Świetlicy Środowiskowej "Tymko" prowadzone są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (gry, zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne, rękodzieła, zajęcia sportowe, projekcje filmów itp.)

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1070

W 2022 i 2023 roku zorganizowane były kilkukrotnie specjalne wspólne akcje dla dzieci ukraińskich i polskich połączone z wydawaniem paczek świątecznych:
https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1078

Wspólna akcja z Klubem Ukraińskim na rzecz polskich potrzebujących z terenu powiatu radzyńskiego:

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1069

pomoc dla Punktu Pomocy "Miłosierny Samarytanin" w dystrybucji darów na rzecz uchodźców z Ukrainy:

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1032
https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1045

organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka w Radzyniu Podlaskim, w którym uczestniczyły wspólnie dzieci polskie oraz ukraińskie wraz z rodzicami:

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1039
https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1038

Organizacja akcji "Gwiazdkowa Niespodzianka"

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1029

udostepnienie pomieszczeń świetlicy dla Klubu Ukraińskiego:

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1024 W wakacje 2022 r. zorganizowany został 2 dniowy spływ kajakowy po Roztoczu na Lubelszczyźnie:

https://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=1055

W roku 2023 roku rozpoczęte zostały lekcje języka polskiego i angielskiego dla dzieci/młodzieży z Ukrainy (zajęcia odbywają się w soboty), zajęcia przyspasabiające dorosłe osoby do pracy zawodowej, kurs przysposabiający do wolontariatu. Wolontariusze świetlicy odbyli specjalne kilkudniowe szkolenie przysposabiające do pracy z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, które mają doświadczenie traumy.
Nawigacja
PROJEKT OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM: ŻYDOWSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE RELIGIJNE