ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
Drukuj
KOŚCIÓŁ DZIECIĘCY
26
01.21


I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą.
Dz. Ap. 2:17

>Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
Dz. Ap. 2:39


Informujemy, że przy naszym Zborze rozpoczęła funkcjonowanie nowa służba - "Kościół Dziecięcy".

Pragnieniem naszym jest, aby dzieci spotykały się z żywym Bogiem, budowały z Nim głęboką relację, kochały Go i pragnęły szukać Jego Królestwa w swoim życiu. Chcielibyśmy widzieć, jak dzieci są napełniane Duchem i mówią językami, jak prorokują, jak uwielbiają Boga pełne pasji i jak żyją z Bogiem na co dzień dzieląc się tym, co o Nim wiedzą z innymi.

Chcielibyśmy, aby ich wiedzą na temat Boga było to, że jest pełen mocy, że przebacza każdy grzech i naprawia zniszczone życie, leczy zranione serca, że uzdrawia z każdej choroby, że uwalnia z nałogów, jednoczy wrogich sobie ludzi, że ich Bóg jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.
Kontakt:

Dorota Tyszko

nr tel.530 307 269Nawigacja
PROJEKT OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - SZLAKIEM DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO W POWIECIE RADZYŃSKIM: ŻYDOWSKIE OBRZĘDY I ZWYCZAJE RELIGIJNE