ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
jak osiągnąć zbawienie ???

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA

Chrystus Pan powiedział

"Oto ja stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głosi drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną"
(Ap. 3:20)

Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego "ja" i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli. Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi tez o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.

Ja - człowiek na tronie swojego życia. Chrystus nie zaproszony do życia. Różne dziedziny życia poddane własnemu "ja", co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia.

Chrystus na tronie życia. Ja - człowiek przekazuje tron swojego życia Chrystusowi. Dziedziny życia pod kierownictwem Chrystusa, co prowadzi do harmonii z Bożym planem.

Które z tych kół przedstawia twoje życie? Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz?MOŻESZ PRZYJĄĆ PANA JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca

Oto przykład modlitwy:

Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.


Czy taka modlitwa wyraża pragnienie Twojego serca? Jeśli tak, to módl się w tej chwili,w taki sposób, a Pan Jezus - według swojej obietnicy - zamieszka w Twoim życiu.

JAK MOGĘ SIĘ UPEWNIĆ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W MOIM ŻYCIU

Czy poprosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego serca? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy

"Oto ja stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głosi drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną"
(Ap. 3:20)

Chrystus powiedział że wejdzie do twojego serca i życia, czy mógłby cię zawieść?

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA

"A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot kto nie ma Syna, nie ma żywota"
(1Jan 5:11-12)

Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści

"Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę "
(Hbr. 13:5)

Możesz być pewny, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go, to Chrystus mieszka w tobie i że masz życie wieczne. On nigdy Cię nie zawiedzie !!!

NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH

Nie nasze uczucia, lecz Boże obietnice zawarte w Piśmie Świętym są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą w niezmienność Boga i Jego Słowo.

"Gdyż w wierze a nie w oglądaniu pielgrzymujemy"
(2 Kor. 5:7)co Jezus zrobił dla ciebie

jak osiągnąć zbawienie

co mam w Jezusie

wskazówki do wzrastania w wierze


Nawigacja
TWOJE ZBAWIENIE
odwiedziło nas już