ostatnio dodane newsy

Brak dodanych newsów w tym tygodniu.
zobacz co Jezus zrobił dla ciebie

Pierwsi ludzie (Adam i Ewa) zgrzeszyli i utracili społeczność z Bogiem

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej"
(Rz. 3:23)


"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła,
bo wszyscy zgrzeszyli "

(Rz. 5:12)

Od tej pory nad każdym człowiekiem wypisany jest Boży wyrok śmierci

"zapłatą za grzech jest śmierć"
(Rz. 6:23)

Od tego wyroku nie możemy się uwolnić własnymi siłami. Możemy jednak zostać ułaskawieni na podstawie warunków ustanowionych przez Tego, który ten wyrok ustanowił. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz

"chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni"
(1Tym 2:4)

Dlatego dokonał zbawienia człowieka. Słowo Boże mówi:

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni"
(Dz. Ap. 4:12)

Mowa tu o imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział:

"Ja jestem droga i prawda, i żywot; nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie"
(Jan 14:6)

Poprzez męczeńską śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie dowiódł On prawdziwości swojej nauki. Jezus umarł za grzechy całej ludzkości, lecz tylko ci, którzy przyjęli Jezusa i zaakceptowali Jego dzieło zbawienia są pojednani z Bogiem i mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi

"Tym zaś, Którzy Go przyjęli, dał prawo stać się Dziećmi Bożymi tym którzy wierzą w imię jego"
(Jan 1:12)

Chrystus przyszedł na ziemię, aby uwolnić nas od kary za grzechy poprzez ofiarowanie samego siebie. Stał się doskonałą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, złożoną raz na zawsze

"Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu"
(Hbr. 9:28)

Nie możemy składać już Bogu żadnej ofiary za grzechy, gdyż w ten sposób unieważniamy to, co uczynił Chrystus.

Biblia mówi, że:

"wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej"
(Rz. 3:23)

To właśnie grzech oddzielił nas od Boga

"Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy"
(Iz. 59:2)

Jezus, który grzechu nie popełnił, zakosztował śmierci za nas wszystkich, aby nas przywieść do Boga

"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga"
(1P. 3:18)

Kiedy uwierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, zostaniesz uwolniony od kary za grzechy i pojednany z Bogiem

"Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa"
(Rz. 5:1)

Kto nie przyjmuje tego, co uczynił Chrystus, sam będzie musiał ponieść karę - wieczne oddzielenie od Boga.

Kto uwierzy w Chrystusa ma życie wieczne

"Tym zaś, Którzy Go przyjęli, dał prawo stać się Dziećmi Bożymi tym którzy wierzą w imię jego"
(Jan 1:12)

Opamiętanie i nawrócenie się do Jezusa Pismo Święte nazywa

"narodzeniem się na nowo, z Ducha"
(Jan 3:5)

Przez to duchowe przeżycie człowiek odnawia swoją relację z Bogiem, którą utracił w wyniku grzechu. Zbawienie jest darem łaski Bożej

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar"
(Ef. 2:8)

Nie możemy sobie na nie zasłużyć

"Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił"
(Ef. 2:9)

To Bóg, który jest miłością obdarza nas życiem wiecznym na podstawie naszej wiary w Chrystusa.

Chcesz mieć życie wieczne? Przyjmij to, co Bóg uczynił dla Ciebie w Chrystusie. Módl się i proś Boga, aby przebaczył wszystkie twoje grzechy i stał się Panem twojego życia.
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Nawigacja
TWOJE ZBAWIENIE
odwiedziło nas już