ostatnio dodane newsy

Wieczór modlitwy i chwały
Uroczystość błogosławieństwa dziecka
Podziękowanie
Drukuj
Spływ kajakowy po rzece Wieprz
21
07.21


Po raz kolejny organizujemy spływ kajakowy po rzece Wieprz. Tym razem będzie to dwudniowa impreza w dniach 29-30 lipca 2021 r. na trasie Jeziorzany- przystań Dwór Osmolice-Drążgów. Zapisy i więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 530 307 269.
Drukuj
Akcje rozdawania wózków inwalidzkich
21
07.21
W lipcu 2021 r. na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego oraz kozienickiego zostały przeprowadzone nieodpłatne akcje rozdawania wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych.


Organizatorem akcji w ramach projektu "Wózki dla Polski - 2021" był Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim we współpracy z władzami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz lokalnymi kościołami.

Sprzęt na cele akcji jest darem od fundacji Pani Joni Eareckson Tada „Joni and Friends International Disability Center” z USA i i był rozdawany osobom indywidualnym oraz instytucjom zajmującymi się pracą z osobami niepełnosprawnymi w ramach realizowanego projektu „Wózki dla Polski-2021”. W ramach tej akcji przekazano sprzęt dla ponad 100 indywidualnych osób, a ponadto dla ośrodków zajmujących się pracą z osobami niepełnosprawnymi. W tej liczbie znalazło się około 40 osób z terenu powiatu bialskiego, które odebrały sprzęt w dniach 16 i 17 lipca 2021 r. w wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych funkcjonującej naszym Zborze. Na miejscu sprzęt został dobrany do ...

Drukuj
Letnie nabożeństwo w Huszlewie
06
07.21
W niedzielę 4 lipca odbyło się w naszej Placówce Misyjnej w Huszlewie. Nabożeństwo odbyło się na wolnym powietrzu. Uczestniczący mogli wspólnie uwielbiać naszego Boga, modlić się, budować się. Po nabożeństwie mogliśmy skorzystać z grilla. To był cudowny czas spędzony w obecności Boga. Dziękujemy Bogu za ten czas, dzięki któremu nabraliśmy duchowych sił do dalszej służby i codziennego życia.
Drukuj
Chrzest wodny w Zborze "Nowe Jeruzalem"
01
07.21

W dniu 27 czerwca 2021 r. w Zborze Nowe Jeruzalem w Radzyniu Podlaskim odbył się chrzest wodny. Była to cudowna uroczystość, gdzie zgromadzeni mogli być świadkami tego jak osoby, które oddały swoje życie Jezusowi, wypełniły biblijny nakaz Pański zapisany w Ew. św. Marka 16,16 i Ew. św. Mateusza 28,18 odnośnie chrztu wodnego.
Ochrzczeni po raz pierwszy przystąpili do Wieczerzy Pańskiej, mogli też złożyć świadectwo swojego nawrócenia. Każda z ochrzczonych osób otrzymała w prezencie egzemplarz Biblii. Po nabożeństwie mieliśmy wspólną agape. W całej pełni odebraliśmy to szczególne błogosławieństwo Boga w trakcie o jakim wspomina psalmista Dawid w Psalmie 133.

Psalm 133

1 Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem;
2 jest to jak wyborny olejek na głowie,
który spływa na brodę,
brodę Aarona, który spływa
na brzeg jego szaty
3 jak rosa Hermonu, która spada
na górę Syjon:
bo tam udziela
Pan błogosławieństwa,
życia na wieki.

Drukuj
"Wózki dla Polski"
25
06.21

W lipcu 2021 r. na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego oraz kozienickiego zostanie przeprowadzona nieodpłatna akcja rozdawania wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych.

Organizatorem akcji w ramach projektu "Wózki dla Polski - 2021" jest Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim wraz z lokalnymi partnerami, tj.:

- w powiecie bialskim – Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim,
- w powiecie parczewskim – Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Parczewie,
- w powiecie lubartowskim – Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Lubartowie,
- w powiecie łęczyńskim – Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Łęcznej,
- w powiecie kozienickim – Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kozienicach.

Wózki na cele akcji są darem od fundacji Pani Joni Eareckson Tada „Joni and Friends International Disability Center” z USA i będą rozdawane osobom indywidualnym w ramach realizowanego projektu „Wózki dla Polski-2021”.

Zbór „Nowe Jeruzalem” w Radzyniu Podlaskim od wielu lat jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym. Na przestrzeni kilkunastu lat akcje rozdawania sprzętu dla osób niepełnosprawnych były kilkakrotnie organizowane na terenie różnych powiatów województwa lubelskiego. W trakcie dotychczasowych akcji przekazano sprzęt dla kilkuset osób indywidualnych z terenu powiatu radzyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, bialskiego, świdnickiego, łosickiego oraz na rzecz szpitali, ośrodków pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Akcje rozdawania sprzętu były przeprowadzane we współpracy z kościołami, władzami samorządowymi, centrami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej.

Na cele prowadzonej misji pomocy osobom niepełnosprawnym utworzona została wypożyczalnia sprzętu. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni w postaci: wózków inwalidzkich, kul, chodzików, balkoników, lasek, toreb na wózki inwalidzkie, koców i poduszek do siedzenia jest udostępniany nieodpłatnie.

Informacje o działalności wypożyczalni i warunkach uzyskania sprzętu można uzyskać pod nr tel. 601 959 451.

Więcej o prowadzonej pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych:

Linki :

akcja wydawania sprzętu w 2020 r. http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=872

Pomoc niepełnosprawnym w roku 2014 http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=289

Zdjęcia z akcji rozdawania sprzętu http://kchweradzyn.pl/php7/photogallery.php?album_id=144

artykuły prasowe : http://kchweradzyn.pl/php7/articles.php?article_id=8

http://kchweradzyn.pl/php7/articles.php?article_id=9 2004

http://kchweradzyn.pl/php7/images/articles/lukow.pdf

Kim jest Joni Eareckson Tada http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=873

Film fabularny JONI oraz świadectwo jej życia : http://kchweradzyn.pl/php7/news.php?readmore=870
Drukuj
Uroczystość chrztu wodnego w Zborze "Nowe Jeruzalem"
24
06.21

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. odbędzie się uroczystość chrztu wodnego. Uroczystościom chrztu wodnego zawsze towarzyszy atmosfera uwielbienia Boga, dziękczynienia oraz modlitwy za nowo ochrzczonymi osobami. Jako ewangeliczny Kościół praktykujemy chrześcijański chrzest w formule ustanowionej przez Pana Jezusa Chrystusa tj. w formule trynitarnej w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego Ew. św. Mateusza 28:19 według obrządku apostolskiego tj. przez pełne zanurzenie w wodzie chrzczonej osoby.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądał chrzest i był praktykowany przez Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - przyjdź i zobacz.

Po nabożeństwie odbędzie się zborowy piknik.
Drukuj
Czym jest obrzęd chrztu wodnego?
24
06.21
Jak wygląda biblijny obrzęd chrztu wodnego, dlaczego wierzący człowiek powinien być ochrzczony, czy chrzest oznacza pokropienia czy pełne zanurzenie, w jakim wieku możemy przystąpić do chrztu, czy chrzest małych dzieci jest biblijny? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w artykule dr Tomasza Mańko nt. Czym jest chrześcijański chrzest wodny przez zanurzenie?


Niniejsze studium jest tylko częściowym ujęciem zagadnienia i nie wyczerpuje całości tematu. Zamiarem autora jest ukazanie sensu oraz istoty chrześcijańskiego chrztu wodnego przez zanurzenie w kontekście nauczania Pisma Świętego i praktyce ewangelicznych chrześcijan.
Studium jest wykorzystywane w trakcie przygotowań katechumenów do chrztu.

Zamierzeniem samego Boga jest aby nowo nawróceni mogli po chrzcie dalej wzrastać i umacniać się w wierze, uczestnicząc w życiu Kościoła oraz indywidualnie zgłębiać Słowo Boże m.in. też w tym temacie.
Literatura poruszająca zagadnienia chrztu jest dość obszerna i daje możliwość każdemu zainteresowanemu zgłębiania wiedzy z tej dziedziny. Źródłem prawdy jest zawsze Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym.
Na cele niniejszego opracowania wykorzystano tylko kilka publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, które w niezbędnym zakresie omawiają tematykę chrztu wodnego.

Samo słowo „chrzest” pochodzi z angielskiego czasownika „baptize”- chrzcić, od którego powstał rzeczownik „chrzest”. Słowo „chrzcić” nie pochodzi jednak z języka angielskiego, tylko z greki. To słowo zostało przeformatowane na litery języka angielskiego i zostało zapisane jako „baptizo”.
To słowo znalazło się w tłumaczeniu w angielskiej Biblii Króla Jakuba (King James Version), a następnie znalazło swe miejsce w języku angielskim i kolejnych angielskich tłumaczeniach Pisma Świętego, a potem pojawiło się w wielu przekładach Biblii na inne języki na całym świecie.

Nawigacja
TWOJE ZBAWIENIE
odwiedziło nas już